... да на њему развијеш свој интернет бизнис

ПРОФИТИРАЈ ОД КОРИСНОГ САДРЖАЈА ИЛИ СЕРВИСА!
Смисли нешто што привлачи посетиоце и заради кроз продају рекламног простора или наплату приступа својој интернет заједници или порталу.

Називи интернет домена припадају онима на чије име или фирму су регистровани, без обзира на то чији је интернет сајт на веб адреси која садржи тај интернет домен. Зато мораш на време, то јест при самом покретању свог интернет бизниса, да водиш рачуна и заштитиш свој лични и пословни интернет идентитет.

У пракси је најчешћа ситуација да власник фирме или пројекта затражи од агенције или појединца, који раде на изради његовог сајта, да уједно региструју и назив интернет домена. Исправно би било да они тај посао за свог клијента обаве тако да наручилац буде регистрант назива домена, а да они буду само административни контакт. Да појаснимо, регистрант је крајњи корисник назива интернет домена, условно речено његов власник, то јест закупац на одређени временски период, док је административни контакт особа или фирма коју је регистрант овластио да, у његово име, обавља послове око регистрације.

Због неупућености наручиоца сајта, дешава се да произвођачи сајта назив интернет домена региструју на себе, свеједно да ли то ураде из злонамерних разлога или зато што им је тренутно тако једноставније. Такође се дешава да, неуважавајући потребе клијената, региструју називе интернет домена непримерене њиховом пословању, тако да, на пример, локални мали бизниси добијају сајтове на међународним доменима. У првом случају, произвођачи сајта су практично преузели контролу над називом домена и потенцијално могу да, на неки начин, уцењују власника сајта, коме је тако ускраћено власништво над интернет доменом као битном виртуелном имовином. У другом случају, непотребно су свог клијента ускратили за предност у резултатима локалне претраге из Србије, коју Гугл даје сајтовима на локалним, националним интернет доменима, као што су наши .RS и .СРБ.

Постоји начин како да "прави власници" назива домена преузму контролу над њим, али је он дуг и скуп. То је исти арбитражни поступак који се води и у случајевима када је неко повредио право интелектуалне својине, или неко друго субјективно право, региструјући неки од назива националних интернет домена ради даље препродаје. Дакле, свеједно да ли је назив домена регистрован ради уцењивања наручиоца сајта, из пуког немара или ради препродаје домена, мора да се покрене поступак пред Комисијом за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије.

САЗНАЈ ВИШЕ: