Да садржај буде у форми

Сваки интернет сајт на свету има три иста елемента: садржај, дизајн и технологију која га покреће. Најбитнији састојак сајта је свакако садржај, јер од њега зависе и захтеви за остала два елемента.

Пре него што се упустиш у авантуру креирања садржаја за интернет сајт, мораш да разрешиш нека концептуална питања, веома битна и за садржај и за дизајн и за програмирање сајта.

Најпре дефиниши која је намена сајта и којој се циљној групи посетилаца обраћа. Да ли је то продајни, информативни, едукативни или промотивни сајт и како изгледа његов "идеални посетилац" - старост, навике, потребе, образовање, интересовања...

Одлучи и шта (не) желиш да се појави на сајту, јер није увек паметно да се све јавно објављује. Размисли и како да се сав жељени садржај распореди на сајту, то јест како ће да изгледа структура сајта, подељена по одељцима сајта, веб странама и нивоима навигације.

Осмисли и на шта би посетиоци требало "да кликну да би било вајде" или, лепше речено, дефиниши CTA (Call to action) и коју акцију он иницира. Сагледај и како све то треба да изгледа и функционише, то јест наброји све потребне функционалности сајта, као захтев за дизајнере и програмере.

И веома битан детаљ - како ће да гласи интернет адреса твог сајта, да ли ти треба један или више интернет домена и да ли су то национални домени (као што је .RS) или генерички (тзв. међународни домени) или и једни и други.

Фазе рада на интернет садржају

Припрема текстова за сајт се одвија у три фазе: пре писања, током рада на тексту и кроз финалну обраду текста. Пре него што се крене у писање текстова, потребно је да се обави истраживање циљних група, конкуренције и интернет трендова. Кључне речи су оно помоћу чега ће посетиоци преко интернет претраживача да долазе на сајт, а SEO оптимизација почиње SEO истраживањем кључних речи, где је, осим властитог знања и досетљивости, најбољи извор конкуренција на Интернету.

Током рада на тексту сајта, најбитнија вештина је SEO copywriting, о којој ће касније бити више речи. Аутор текста за сајт треба да прикупи и обради све постојеће текстове, уз њихову обавезну редактуру и прилагођавање за објављивање на Интернету, јер форма, дужина и стил текстова на сајту нису исти као у физичком свету. Наравно, увек се испостави да постоји и потреба за потпуно новим текстовима, који недостају да би садржај сајта био потпун.

Финална обрада текста за сајт подразумева и SEO анализу и ревизију текстова, при чему треба водити рачуна о томе да се текстови ипак пишу за људе, а не за SEO машинерију. Редактура, лектура и коректура целокупног текста је једини прави, професионални приступ, јер је неписменост на Интернету недопустива за озбиљне компаније и организације, као и појединце који брину о свом идентитету. Када се усвоји финални текст на српском језику, тек онда треба да уследи превод на друге језике, јер су парцијалне вишејезичке дораде и исправке прилично незгодне и стварају могућност за грешке и пропусте. А уобичајен пропуст при превођењу текстуалних садржаја за сајтове је остављање непреведених системских порука које CMS сајта приказује у раду.

Интернет садржај нису само текстови

Основни текстови на сајту могу да се поделе на оне "дуготрајне" и "стално свеже" текстове, као и текстуалне фајлове и мноштво помоћних кратких текстова. Дуготрајни текстови су они који се ретко мењају, као што су информације на основним веб странама сајта, а за разлику од стално свежих текстова у одељку са вестима, блог постовима, текстовима о тренутним акцијама... Текстуални фајлови су разне врсте докумената, у Word или PDF облику. Помоћни текстови су они мање видљиви или невидљиви технички текстови који обухватају разне врсте таговања и "техникалије" као што су делови навигације, системске поруке и друго. И све ово даје слику о професионалности креатора сајта.

Текстови никад нису били и једини садржаји сајтова и сваког дана се појављују нови облици садржаја за привлачење посетилаца. Све је давно почело са илустрацијама на сајту, у облику фотографија, графикона, табела, мапа... Од тада, остали садржаји на сајтовима су доживели неколико генерација развоја. Најпре се десила мултимедија, кроз аудио и видео записе, анимације и презентације. Потом је дошло доба посебно обликованих садржаја само за Интернет, као што су инфографици и е-публикације. Следећа фаза развоја били су персонализовани садржаји, генерисани по жељи корисника или на основу података прикупљених о њима. Тренутно смо у ери интерактивних садржаја, са бројним веб апликацијама у виду тестова, такмичења, игрица...

Вештине креирања интернет садржаја

Као и у сваком послу, и тајне заната успешног креирања интернет садржаја се не уче преко ноћи. Кључна вештина је свакако SEO copywriting, као примењена списатељска дисциплина којом се креирају основни текстови на сајту, што обухвата кључне речи у тексту, насловима, поднасловима, линкованим деловима... Међутим, ту су и "невидљиви" текстови, у виду мета тагова битних за SEO и таговање фотографија, аудио, видео и осталог садржаја. Прави SEO copywriter никада не заборавља и на много малих "техничких" текстова, као што су они у навигацији на сајту, URL-ови веб страна или називи фајлова.

За креирање квалитетних интернет садржаја је неопходна креативност, оригиналност, аналитички дух, здрава логика и, оно што је посебно важно - прецизност, јер Интернет просто не трпи расплинутост. Наравно, сложен систем у сталном развоју, какав је Интернет, захтева и посебну посвећеност, кроз упоран рад, жељу за учењем нових ствари, широко лично образовање, али и упућеност у тему за коју се креира садржај и прилично разумевање Интернета као свеопштег медија.

Креатор интернет садржаја увек треба да води рачуна о томе да треба да привуче пажњу посетилаца сајта, тако што ће да креира добре наслове, а већ у уводном пасусу да наговести закључак који следи на крају. Због прегледности садржаја на сајту, веома је битно тзв. тачкасто писање, кроз прегледне листе и набрајања, одвајања поднасловима и међунасловима. Подстицање посетилаца на акцију, преко CTA (Call to action – позив на акцију) "дугмића" и одвођење посетилаца на тзв. landing стране је пресудно за успех сајта, без обзира на његову намену. Економија језика при писању за Интернет подразумева избегавање вишка речи јер данас нико нема вишак времена, што у пракси значи не пишите предугачке текстове, али ни прекратке јер ваши текстови не смеју остати недоречени. И не заборавите - обавезно је поштовање SEO препорука за број карактера у насловима, описима, линковима...

Свакако кликни на ову реченицу да нам смањиш Bounce Rate. ХВАЛА!