Da sadržaj bude u formi

Svaki internet sajt na svetu ima tri ista elementa: sadržaj, dizajn i tehnologiju koja ga pokreće. Najbitniji sastojak sajta je svakako sadržaj, jer od njega zavise i zahtevi za ostala dva elementa.

Pre nego što se upustiš u avanturu kreiranja sadržaja za internet sajt, moraš da razrešiš neka konceptualna pitanja, veoma bitna i za sadržaj i za dizajn i za programiranje sajta.

Najpre definiši koja je namena sajta i kojoj se ciljnoj grupi posetilaca obraća. Da li je to prodajni, informativni, edukativni ili promotivni sajt i kako izgleda njegov "idealni posetilac" - starost, navike, potrebe, obrazovanje, interesovanja...

Odluči i šta (ne) želiš da se pojavi na sajtu, jer nije uvek pametno da se sve javno objavljuje. Razmisli i kako da se sav željeni sadržaj rasporedi na sajtu, to jest kako će da izgleda struktura sajta, podeljena po odeljcima sajta, veb stranama i nivoima navigacije.

Osmisli i na šta bi posetioci trebalo "da kliknu da bi bilo vajde" ili, lepše rečeno, definiši CTA (Call to action) i koju akciju on inicira. Sagledaj i kako sve to treba da izgleda i funkcioniše, to jest nabroji sve potrebne funkcionalnosti sajta, kao zahtev za dizajnere i programere.

I veoma bitan detalj - kako će da glasi internet adresa tvog sajta, da li ti treba jedan ili više internet domena i da li su to nacionalni domeni (kao što je .RS) ili generički (tzv. međunarodni domeni) ili i jedni i drugi.

Faze rada na internet sadržaju

Priprema tekstova za sajt se odvija u tri faze: pre pisanja, tokom rada na tekstu i kroz finalnu obradu teksta. Pre nego što se krene u pisanje tekstova, potrebno je da se obavi istraživanje ciljnih grupa, konkurencije i internet trendova. Ključne reči su ono pomoću čega će posetioci preko internet pretraživača da dolaze na sajt, a SEO optimizacija počinje SEO istraživanjem ključnih reči, gde je, osim vlastitog znanja i dosetljivosti, najbolji izvor konkurencija na Internetu.

Tokom rada na tekstu sajta, najbitnija veština je SEO copywriting, o kojoj će kasnije biti više reči. Autor teksta za sajt treba da prikupi i obradi sve postojeće tekstove, uz njihovu obaveznu redakturu i prilagođavanje za objavljivanje na Internetu, jer forma, dužina i stil tekstova na sajtu nisu isti kao u fizičkom svetu. Naravno, uvek se ispostavi da postoji i potreba za potpuno novim tekstovima, koji nedostaju da bi sadržaj sajta bio potpun.

Finalna obrada teksta za sajt podrazumeva i SEO analizu i reviziju tekstova, pri čemu treba voditi računa o tome da se tekstovi ipak pišu za ljude, a ne za SEO mašineriju. Redaktura, lektura i korektura celokupnog teksta je jedini pravi, profesionalni pristup, jer je nepismenost na Internetu nedopustiva za ozbiljne kompanije i organizacije, kao i pojedince koji brinu o svom identitetu. Kada se usvoji finalni tekst na srpskom jeziku, tek onda treba da usledi prevod na druge jezike, jer su parcijalne višejezičke dorade i ispravke prilično nezgodne i stvaraju mogućnost za greške i propuste. A uobičajen propust pri prevođenju tekstualnih sadržaja za sajtove je ostavljanje neprevedenih sistemskih poruka koje CMS sajta prikazuje u radu.

Internet sadržaj nisu samo tekstovi

Osnovni tekstovi na sajtu mogu da se podele na one "dugotrajne" i "stalno sveže" tekstove, kao i tekstualne fajlove i mnoštvo pomoćnih kratkih tekstova. Dugotrajni tekstovi su oni koji se retko menjaju, kao što su informacije na osnovnim veb stranama sajta, a za razliku od stalno svežih tekstova u odeljku sa vestima, blog postovima, tekstovima o trenutnim akcijama... Tekstualni fajlovi su razne vrste dokumenata, u Word ili PDF obliku. Pomoćni tekstovi su oni manje vidljivi ili nevidljivi tehnički tekstovi koji obuhvataju razne vrste tagovanja i "tehnikalije" kao što su delovi navigacije, sistemske poruke i drugo. I sve ovo daje sliku o profesionalnosti kreatora sajta.

Tekstovi nikad nisu bili i jedini sadržaji sajtova i svakog dana se pojavljuju novi oblici sadržaja za privlačenje posetilaca. Sve je davno počelo sa ilustracijama na sajtu, u obliku fotografija, grafikona, tabela, mapa... Od tada, ostali sadržaji na sajtovima su doživeli nekoliko generacija razvoja. Najpre se desila multimedija, kroz audio i video zapise, animacije i prezentacije. Potom je došlo doba posebno oblikovanih sadržaja samo za Internet, kao što su infografici i e-publikacije. Sledeća faza razvoja bili su personalizovani sadržaji, generisani po želji korisnika ili na osnovu podataka prikupljenih o njima. Trenutno smo u eri interaktivnih sadržaja, sa brojnim veb aplikacijama u vidu testova, takmičenja, igrica...

Veštine kreiranja internet sadržaja

Kao i u svakom poslu, i tajne zanata uspešnog kreiranja internet sadržaja se ne uče preko noći. Ključna veština je svakako SEO copywriting, kao primenjena spisateljska disciplina kojom se kreiraju osnovni tekstovi na sajtu, što obuhvata ključne reči u tekstu, naslovima, podnaslovima, linkovanim delovima... Međutim, tu su i "nevidljivi" tekstovi, u vidu meta tagova bitnih za SEO i tagovanje fotografija, audio, video i ostalog sadržaja. Pravi SEO copywriter nikada ne zaboravlja i na mnogo malih "tehničkih" tekstova, kao što su oni u navigaciji na sajtu, URL-ovi veb strana ili nazivi fajlova.

Za kreiranje kvalitetnih internet sadržaja je neophodna kreativnost, originalnost, analitički duh, zdrava logika i, ono što je posebno važno - preciznost, jer Internet prosto ne trpi rasplinutost. Naravno, složen sistem u stalnom razvoju, kakav je Internet, zahteva i posebnu posvećenost, kroz uporan rad, želju za učenjem novih stvari, široko lično obrazovanje, ali i upućenost u temu za koju se kreira sadržaj i prilično razumevanje Interneta kao sveopšteg medija.

Kreator internet sadržaja uvek treba da vodi računa o tome da treba da privuče pažnju posetilaca sajta, tako što će da kreira dobre naslove, a već u uvodnom pasusu da nagovesti zaključak koji sledi na kraju. Zbog preglednosti sadržaja na sajtu, veoma je bitno tzv. tačkasto pisanje, kroz pregledne liste i nabrajanja, odvajanja podnaslovima i međunaslovima. Podsticanje posetilaca na akciju, preko CTA (Call to action – poziv na akciju) "dugmića" i odvođenje posetilaca na tzv. landing strane je presudno za uspeh sajta, bez obzira na njegovu namenu. Ekonomija jezika pri pisanju za Internet podrazumeva izbegavanje viška reči jer danas niko nema višak vremena, što u praksi znači ne pišite predugačke tekstove, ali ni prekratke jer vaši tekstovi ne smeju ostati nedorečeni. I ne zaboravite - obavezno je poštovanje SEO preporuka za broj karaktera u naslovima, opisima, linkovima...

Svakako klikni na ovu rečenicu da nam smanjiš Bounce Rate. HVALA!