Како да пристојно и легално масовно шаљете поруке

Формирање квалитетне листе за масовно слање порука није ни брзо, ни лако, али је дугорочно веома исплативо јер гарантује пажљиво одабрану листу верних прималаца.

Непосредно оглашавање је свакако најефикаснији, па чак и најјефтинији начин допирања до купаца или корисника услуга. Нарочито су занимљиви масовни облици непосредног оглашавања, свеједно да ли се одвијају путем класичних или електронских канала комуникације, када се истом или минимално персонализованим поруком обраћа великом броју прималаца.

Све те предности непосредног оглашавања привлаче све оне који желе да се тако обрате тачно одређеним појединцима или фирмама, на тачно одређене адресе. Јер тешко је одолети редовном слању дневних, недељних или месечних информација свима који су изразили жељу да такве информације примају... Стоп, тренутак...

Да ли су сви заиста изразили ту жељу да буду део листе за масовно слање порука?

spam-kako-da

Опште препоруке за масовно непосредно оглашавање

Елементарна простојност каже да није у реду да засипате огроман број непознатих људи незатраженим порукама. Тачније, то је забрањено одредбама чак четири домаћа закона, а поред тога и непрофесионално, може да створи лошу слику о вама, а можете и да се нађете на „црним листама“ као адреса са које стижу спам поруке, што доводи до блокирања пријема ваших будућих порука.

Све ово важи не само за електронску пошту, већ и за обичну пошту и SMS, а по важећим законима се претходни пристанак онога коме се обраћате тражи и за непосредно оглашавање путем телефонских позива, слањем факс порука и директним личним обраћањем.

Поштујте следеће препоруке за пристојно и легално масовно слање порука, како то не би било спамовање:

 1. Масовне поруке шаљите само онима који су вам се лично пријавили на вашу листу слања

Формирање квалитетне листе за масовно слање порука није ни брзо, ни лако, али је дугорочно веома исплативо јер гарантује пажљиво одабрану листу верних прималаца, који су заинтересовани за оно што желите да им поручите.

Имена и адресе легално можете да прикупите на више начина:

 • Кроз пријављивање на интернет сајту
 • Кроз активације на друштвеним мрежама
 • Кроз формуларе на сајмовима, промоцијама и другим догађајима
 • Приликом пријављивања за коришћење услуга или при куповини производа
 • Давањем неке погодности заузврат (попусти, поклони, бесплатне услуге или информације...)
 • Кроз упитник о задовољству корисника

Добра пракса је да се користи процес двоструке пријаве на листу за слање, тако што се у првој поруци добродошлице коју прими после пријаве, од примаоца тражи да потврди своју адресу.

 1. Не купујте и не изнајмљујте листе адреса за слање

Да ли желите да уништите своју репутацију и користите листе које су продаване и другима, који су људе на тим листама затрпавали гомилом нежељених порука? Или желите да шаљете поруке на гомилу неисправних, угашених или непостојећих адреса? Све су то „чари“ куповине или изнајмљивања туђих листа за слање, са великом вероватноћом да и сами завршите на листи, али „црној листи“ оних који спамују наоколо. Са таквим листама сте сигурно и спамери и противзаконито се понашате и показујете непристојност у комуникацији.

Препродавци листа за слање порука су најчешће огранак сајбер криминала, осим ако се не ради о клинцима који нису ни свесни да тај лак начин зараде може да буде и противзаконит, јер залази у област обраде података о личности. Не можете да знате на који начин су настале те листе за слање које се препродају (нпр. хаковањем туђих база података или злоупотребом приступа подацима од стране неког државног или банкарског службеника). Чак и да су настале легалним прикупљањем јавно доступних података, то нису примаоци који су вама дали пристанак за ваше масовно слање порука.

Закон о заштити података о личности каже да је податак о личности свака информација која се односи на физичко лице, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета. Ипак, Закон се не примењује на обраду података које је лице, способно да се само стара о својим интересима, објавило о себи (нпр. на свом интернет сајту или друштвеним медијима), као и података који су доступни свакоме и објављени у јавним гласилима, публикацијама и на другим местима. Такође, Закон каже да обрада података које неко има о вама није дозвољена ако нисте дали пристанак за обраду, ако се обрада врши без законског овлашћења, ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, ако је начин обраде недозвољен... Овај Закон има мноштво услова који треба да буду задовољени, пре него што неко и помисли да копа по вашим приватним подацима. За спровођење овог Закона надлежан је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Кривични законик, па под насловом "Неовлашћено прикупљање личних података", члан 146, прети новчаном казном или чак затвором и до три године. Те казне очекују оне који податке о личности, које је неко законито прикупио, неовлашћено преузму или употребе у сврху за коју подаци нису намењени, као и ако противно закону прикупљају податке о личности грађана или тако прикупљене податке користе.

 1. Одјављивање са листе

Могућност да се примаоци порука одјаве са ваше листе слања је и законска обавеза, али и елементарна пристојност. Јер ако су већ добровољно дали пристанак да примају ваше поруке, ред је да могу у сваком тренутку и да одустану од датог пристанка. У случају одјављивања са листе, свака ваша следећа порука се сматра за спамовање.

Линк за одјављивање са листе треба да буде довољно уочљив и једноставан за коришћење, како би се примаоци одлучили за ту опцију, уместо да поруку пријаве као спам.

Законски услови за масовно непосредно оглашавање

Осим што забрањују слање незатражених порука без претходног пристанка примаоца, четири домаћа закона дефинишу и одређене захтеве које поруке морају да испуне да би биле легалне.

Најпре размислите да ли је ваш бизнис уопште прикладан да се оглашава масовним слањем порука? И то не само из угла самог бизниса и клијентеле, већ и из угла Закона о оглашавању, јер постоје забране оглашавања одређених лица, роба, услуга и активности, забране одређених начина оглашавања, као и друга законска ограничења.

Закон о заштити потрошача детаљно дефинише обмањујућу пословну праксу и насртљиву пословну праксу, из чега проистичу бројна ограничења за креирање рекламних порука и начин њиховог слања, који су дужи од текста који читате, па их потражите у самом Закону.

Закон о електронској трговини каже да је пружалац услуга дужан је да обезбеди да сваки податак из комерцијалне поруке који је делимично или у целини услуга информационог друштва задовољи следеће услове:

 • да је комерцијалну поруку могуће као такву јасно идентификовати у тренутку када је корисник услуга прими
 • да је лице у чије име је комерцијална порука сачињена могуће јасно идентификовати
 • да сваки промотивни позив за стављање понуде из комерцијалне поруке (укључујући попусте и поклоне) мора као такав бити јасно идентификован
 • да услови који морају бити испуњени за стављање понуде из комерцијалне поруке морају бити лако доступни, као и да су предочени на јасан и недвосмислен начин

Закон о електронским комуникацијама каже да примаоцу мора да се обезбеди могућност приговора употреби својих контакт података за непосредно оглашавање, на једноставан начин и без накнаде. Забрањено је и непосредно оглашавање којим се нетачно приказује или прикрива идентитет пошиљаоца електронске поште или других врста електронских порука, као и непосредно оглашавање које не садржи назначену електронску адресу, односно број телефона, путем кога прималац може без накнаде да захтева спречавање даљег слања огласних порука.

Постоји и читав низ техничких и креативних препорука за обликовање порука како их и примаоци, али и анти-спам софтвери не би препознавали као спам. Ипак, најбоље је да тај посао препустите професионалцима који знају да креирају садржај поруке, њен дизајн и подесе одговарајући начин слања.

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!