Koji domen kome pripada?

Svet internet domena svakoga dana postaje sve komplikovaniji, ali jedna stvar se nikako ne menja - u lokalnom pretraživanju Interneta prednost imaju sajtovi na nacionalnim domenima.

Vrste internet domena

Nacionalni internet domeni država se stručno nazivaju ccTLD - country code Top-Level Domain (u prevodu: nacionalni internet domen najvišeg nivoa). Vezani su za međunarodnu dvoslovnu oznaku države, i takav je i naš .RS domen. U poslednjih nekoliko godina, pored njih postoje i IDN ccTLD, kao što je naš .СРБ domen. IDN - Internationalized Domain Name (u prevodu: internacionalizovan naziv domena) su oni nazivi domena koji nisu napisani engleskim alfabetom, već nacionalnim pismom, bilo da je ono kinesko, arapsko ili ćiriličko.

Pored ove dve vrste domena postoje i generički domeni, gTLD - generic Top-Level Domain (u prevodu: generički internet domen najvišeg nivoa), koji se ponekad nazivaju i međunarodni ili globalni domeni. Među njima su svakako najpoznatiji i najkorišćeniji .COM, .ORG, .NET… Međutim, od skora je uvedeno preko 1000 novih gTLD i to na više jezika i pisama: .web, .сaйт, .移动, . شبكة, events, .works, .cool, .vision, .today, .company, .shop, .trend, .place, .guru, .blog, .sex... i mnogo drugih.

U okviru nacionalnih internet domena, bilo da su ccTLD ili IDN ccTLD, postoje domeni sledećeg nivoa, to jest SLD - second level domain (u prevodu: domen drugog nivoa), koji se nazivaju i poddomeni. To su, ustvari, domenski prostori u okviru kojih je moguća registracija naziva domena za korisnike. Uobičajeno je da je registracije naziva domena na nivou poddomena jeftinija od naziva domena na ccTLD ili IDN ccTLD nivou, iako im je funkcionalnost potpuno ista.

Best Internet Concept of global business from concepts series

Domenski prostori nacionalnih domena

Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sedam domenskih prostora u oba domena (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS, .GOV.RS i .AC.RS, kao i .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ, .ОД.СРБ, .УПР.СРБ i .АК.СРБ), zavisno od pravnog statusa korisnika. Naravno, najskuplja je registracija naziva odmah na nivou .RS i .СРБ, i ona je dostupna za sve zainteresovane korisnike, bez ograničenja, bez obzira da li su pravna ili fizička lica, domaća ili strana. Zato na vebadresama koje sadrže .RS i .СРБ mogu istovremeno da se nađu i multinacionalne kompanije i lokalne samouprave i male trgovinske radnje, pa i pojedinci.

Međutim, za ostale domenske prostore važe određena ograničenja. Tako su za poslovne korisnike, to jest sve koji imaju registrovanu firmu, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica i preduzetnici, predviđeni poddomeni .CO.RS i .ПР.СРБ. Za neprofitne organizacije, bilo da su domaće ili strane, namenjeni su .ORG.RS i .ОРГ.СРБ. Sve obrazovne ustanove, i domaće i strane, mogu da registruju nazivedomena na nivou .EDU.RS i .ОБР.СРБ. Za pojedince, domaća ili strana fizička lica, predviđeni su poddomeni .IN.RS i .ОД.СРБ. Ovi poslednji su ujedno i najjeftiniji za registraciju, a nešto skuplji su oni namenjeni za prve tri kategorije korisnika.

Preostala dva nacionalna domenska prostora namenjena su specifičnim korisnicima i besplatni su za registraciju. Poddomeni .GOV.RS i .УПР.СРБ namenjeni su državnim organima Republike Srbije, pa je i upravljanje njima prepušteno Upravi za zajedničke poslove republičkih organa. Upravljanje adresnim prostorima .AC.RS i .АК.СРБ prepušteno je Akademskoj mreži Srbije, jer su predviđeni za visokoobrazovne i naučne institucije.

Cena različita - funkcionalnost ista!

Dakle, domenska struktura oba nacionalna domena omogućava registraciju naziva domena za sve kategorije korisnika, u dva domenska nivoa, vodeći računa o njihovim potrebama i mogućnostima. Bez obzira na to koji nivo domena odaberu, funkcionalnost naziva domena je potpuno ista. A cena se kreće od besplatne registracije, preko nekoliko stotina dinara za nazive domena za lične potrebe, i skoro dvostruko skupljih naziva za firme, organizacije i obrazovne ustanove. Po ovim cenama ne mogu da se registrujunazivi međunarodnih domena.

Najskuplji nazivi domena, oni samo sa.RS i .СРБ na kraju, dostupni svima, imaju cenu na tržištu oko par hiljada dinara, zavisno od izabranog ovlašćenog registra. Tehnički gledano, oni nisu ni po čemu bolji od onih jeftinijih nacionalnih domena, ali su popularniji. Kompanije i pojedinci koji žele da na taj način potpuno štitite svoj identitet, naziv svoje firme ili svojih brendova, proizvoda ili usluga na srpskom internet prostoru, registruju sve nazive domena koji su im dostupni, koristeći u nazivu pojam koji žele da zaštite.

Razlika između "domen" i "naziv domena"

Internet domen je skup uređaja ili internet servisa povezanih na Internet, koji čine jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Naziv internet domena je tekstualna oznaka koja identifikuje domen, nacionalni ili međunarodni (na primer: rnids.rs), i to je ono što korisnik registruje. On je sastavni deo veb i imejl adrese i na taj način određuje vaš identitet na Internetu.

Prednosti nacionalnih domena

Prednosti registracije nacionalnih .RS i .СРБ domena u odnosu na međunarodne, radi lakšeg objašnjenja, mogu da se sistematizuju u pet celina: prisustvo, dostupnost, identitet, bezbednost i pripadnost.

Nacionalni internet domen je odrednica prisustva na nekom tržištu, pa korisnik koji registruje .RS i .СРБ domen, istovremeno i geografski određuje teritoriju za koju je njegov internet sajt prevashodno namenjen. Još uvek je slobodan i dostupan za registraciju veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova u okviru .RS i .СРБ domenskih prostora (imena, naziva firmi ili proizvoda, geografskih i opštih pojmova iz oblasti kulture, istorije, umetnosti…). Registrovanjem svih potrebnih .RS i .СРБ domena potpuno štitite svoj identitet, naziv svoje firme ili svojih brendova, proizvoda ili usluga na srpskom internet prostoru. Nacionalni internet domeni pružaju veći stepen pouzdanosti i bezbednosti jer ne mogu da ih registruju neidentifikovane firme ili pojedinci, što je jako bitno u sprečavanju zloupotreba domena (lažno predstavljanje, sajber kriminal…). Korišćenje nacionalnih internet domena pokazuje i pripadnost lokalnoj internet zajednici, a korisnici .RS i .СРБ domena imaju i posebne pogodnosti besplatne promocije na skupovima kao što je DIDS, velika godišnja konferencija o Internetu.

Pročitajte i ostale tekstove na sajtu www.domen.rs, jer je u njima objašnjeno zašto je dobro da imate svoje nazive .RS i .СРБ domena, kako da ih pravilno odaberete i gde i kako da ih registrujete.

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!