KORISNI
sadržaji o domenima

Saznaj više o internet domenima i njihovoj pravilnoj upotrebi, o izradi internet sajtova i njihovoj promociji, kao i o drugim srodnim temama o dobroj praksi prisustva i bezbednosti na Internetu.

Kako organizovati adrese e-pošte u svom preduzeću

Organizacija sistema e-pošte u vašoj firmi treba da bude u skladu sa vašom internom organizacijom. To znači da svaki zaposleni treba da ima svoju adresu, ali i svako odeljenje može da ima svoju adresu e-pošte.
VIŠE >

100.000-ti .RS domen: UTS Balkan Tools alati za profesionalce i hobiste

Posle tačno 3686 dana od registracije prvog, 13. aprila 2018, registrovan je i 100.000-ti naziv .RS domena. Bio je to domen utsbalkantools.rs, a ovo je priča o firmi koja stoji iza njega.
VIŠE >

Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

Za početnike u poslovima registracije naziva domena, bitno je da razumeju neke opšte internet pojmove vezane za internet domene, kao i specifične pojmove vezane za sam proces registracije naziva domena.
VIŠE >

Registracija i aktiviranje naziva domena

Registracija naziva internet domena je prvi korak u uspostavljanju ličnog ili poslovnog internet identiteta.
VIŠE >

Promene podataka o registrovanim nazivima domena

Podaci o registrantu, administrativnom ili tehničkom kontaktu, kao i podaci o DNS serverima, su bitni podaci o domenu koji moraju da budu stalno ažurni.
VIŠE >

Produži registraciju naziva domena na vreme

Obrati pažnju na rokove za produžetak registracije svojih naziva .RS i .СРБ domena, jer u suprotnom neko drugi može da ih registruje po isteku datih rokova.
VIŠE >

Prenos i transfer naziva domena

Tokom životnog ciklusa nekog internet domena dolazi i do potrebe za njegovim prenosom na drugog registranta ili transferom kod drugog ovlašćenog registra.
VIŠE >

Podaci o domenu i njihov značaj

Prilikom registracije nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, registranti su dužni da ovlašćenim registrima RNIDS-a dostave određeni skup podataka, koji moraju da budu tačni i potpuni.
VIŠE >

Internet domeni i bezbednost

Nacionalni internet domeni pružaju veći stepen pouzdanosti i bezbednosti i za posetioce i za vlasnike .RS sajtova.
VIŠE >

Kako da zaštitite svoj internet domen

Jedan od ozbiljnih oblika sajber kriminala je preuzmanje kontrole nad registrovanim domenom, što izaziva nedostupnost internet servisa ili preusmeravanje korisnika ka servisima koje kontroliše napadač.
VIŠE >