Uobičajena zabluda

Rekli su mi da se domaći domeni lošije pozicioniraju na Guglu. Da li je to tačno?

ODGOVOR: Nije tačno. Gugl u rezultatima pretrage daje prednost sajtovima na lokalnim, nacionalnim internet domenima, što znači da za pretrage iz Srbije daje prednost sajtovima na .RS i .СРБ domenima. Takođe, Gugl ravnopravno tretira pojmove na ćirilici i latinici, bez obzira na to kojim pismom ste upisali traženi pojam. Saznajte više na strani “Iz ugla Gugla“!

Definicije glavnih pojmova

Koja je razlika između pojmova “internet domen” i “naziv internet domena”?

ODGOVOR: Internet domen je skup podataka koji opisuje jednu administrativnu celinu na internetu i vezan je za određenu internet lokaciju i servise koje ona pruža (www, mail, ftp…). Naziv internet domena je alfanumerička oznaka registrovna na određenog korisnika i upisana u Registar, čime se stvara administrativno-tehnička mogućnost za njegovu vidljivost na internetu.

Šta je ccTLD?

ODGOVOR: country code Top-Level Domain – Nacionalni internet domen najvišeg nivoa – vezan je za međunarodnu dvoslovnu oznaku države (kao što je naš .RS domen).

Šta je IDN?

ODGOVOR: Internationalized Domain Name – Internacionalizovani nazivi domena – nazivi domena koji nisu napisani engleskim alfabetom. Postoje IDN domeni prvog nivoa, kao što je naš .СРБ, koji u nazivima domena podržavaju slova van engleskog alfabeta i levo i desno od tačke, i IDN domeni drugog nivoa, kao što je naš .RS, koji u nazivima domena podržavaju slova van engleskog alfabeta samo levo od tačke.

Šta je gTLD?

ODGOVOR: generic Top-Level Domain – Generički internet domen najvišeg nivoa – ponekad se nazivaju i međunarodni domeni (kao što su .COM, .ORG, .NET…).

Šta je DNS?

ODGOVOR: Domain Name System – Sistem naziva internet domena – bazni internet servis, koji omogućava prevođenje naziva internet domena u IP brojeve i obrnuto. On omogućava jednostavnu komunikaciju ljudi sa internetom, jer je internet baziran na IP brojevima koji ljudima predstavljaju besmislen niz brojeva i tačaka, skoro nemoguć za pamćenje.

Šta je RNIDS?

ODGOVOR: Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (skraćeno: RNIDS) je organizacija koja upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu.

O .СРБ domenu

Čuo sam da postoji problem sa adresama e-pošte na .СРБ domenu?

ODGOVOR: Problem ćiriličkog .СРБ domena i svih drugih (IDN) domena koji nisu na engleskom alfabetu, da adresa e-pošte, na globalnom nivou, nije funkcionalna ako se korisničko ime sa leve strane znaka "@" ispiše na nelatiničkom pismu, zapravo je tehnički problem softvera na mejl serverima, a ne samog IDN domena. Standardi za punu implementaciju IDN-a stiču sve veću podršku vodećih svetskih softverskih kuća, tako da lista softvera koji podržavaju potpune IDN adrese e-pošte trenutno obuhvata: Outlook 2016, Gmail, Roundcube, phlyMail, postfix 3.0.4 (Docker), Horde webmail, Centos 7.0...

Kada u čitač (brauzer) ukucam ćiriličku adresu, ona mi se odmah konvertuje u neke čudne znake i ne vidim šta tu piše. U čemu je problem?

ODGOVOR: Za IDN domene (u koje spada i naš .СРБ) neke internet čitače treba dodatno podesiti, pogotovo ako su u pitanju starije verzije. Uputstvo za podešavanje nekoliko najčešćih internet čitača (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Blackberry Browser, Android Browser) može se naći u dokumentu “Analiza standarda, preporuka i praktičnih iskustava u primeni internacionalizovanih naziva domena”.

Da li je potrebno da pišemo “www” u adresama .СРБ sajtova?

ODGOVOR: Tehnički gledano, uopšte nije potrebno pisati “www” u okviru adrese sajta. To je više ostatak prvobitne prakse u pisanju internet adresa. I svi postojeći sajtovi sa .RS domenom mogu da se pronađu bez “www” na početku, naravno, ako su pravilno podešeni i DNS server i server na kome su hostovani.

Da li na sajtovima sa .СРБ domenom može da postoji i sadržaj na latinici ili drugim jezicima?

ODGOVOR: Sadržaj sajta i njegov domen nisu direktno povezane stvari. Kao što ste i do sada na sajtovima sa .RS domenom mogli da imate sadržaj na bilo kom jeziku i pismu, tako će biti i na sajtovima sa .СРБ domenom. Ono što se pojavljuje kao nova mogućnost je da, na primer, podesite da se na domenu “rnids.rs” pojavljuje primarno latinički sadržaj, a na domenu “рнидс.срб” primarno sadržaj na ćirilici.

Želim da mi postojeći sajt na .RS domenu bude vidljiv i sa .СРБ adresom. Kako to da uradim?

ODGOVOR: Potrebno je da u hosting panelu sajta dodate .СРБ domen kao domain alias ili da napravite redirekciju, uz postojeće domene vezane za taj sajt. Ovo treba da obavi web administrator sajta ili tehnička podrška hosting provajdera.