Produži registraciju naziva domena na vreme

Obrati pažnju na rokove za produžetak registracije svojih naziva .RS i .СРБ domena, jer u suprotnom neko drugi može da ih registruje po isteku datih rokova.

Ako kao registrant ne brineš o produženju registracije svojih ličnih ili poslovnih domena, mogu da ti se nepotrebno dese stvari koje ti ugrožavaju redovnu internet komunikaciju. Najblaža, ali dovoljno neprijatna situacija je da ti registracija domena ističe u petak. Znači da do ponedeljka moraš da živiš i radiš bez svog domena i svega što je vezano za njega, osim ako tvoj ovlašćeni registar ne radi i tokom vikenda.

Produzi_registraciju

Šta treba da znaš o rokovima registracije domena?

Nazivi .RS i .СРБ domena mogu da se registruju na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost produženja registracije. Registracija i produženje registracije naziva domena vrše se na periode od cele godine.

Upozorenje o isteku registracije naziva domena stiže u više navrata od ovlašćenog registra i od RNIDS-a. Obrati pažnju na rokove za produžetak registracije svojih naziva .RS i .СРБ domena, jer u suprotnom neko drugi može da ih registruje po isteku datih rokova.

Naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je registrovan, što u praksi znači da:

  • internet sajt koji je na tom domenu prestaje da bude vidljiv
  • adresa e-pošte sa tim domenom prestaje da bude upotrebljiva
  • svi internet servisi zasnovani na tom domenu prestaju da rade

Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena, nakon čega se, ukoliko ne bude produžen, briše iz Registra nacionalnih internet domena, tj. registrant gubi „vlasništvo“ nad nazivom domena i može da ga registruje bilo ko drugi. Ako registrant izvrši produženje registracije u naknadnom roku, produžena registracija počinje da teče od isteka prethodne registracije.

Produženje registracije naziva domena

Produženje registracije OR obavlja isključivo po nalogu registranta naziva domena, prema sledećoj proceduri:

  • Registrant ili administrativni kontakt identifikuje se OR-u i podnosi zahtev za produženje registracije naziva domena, navodeći period na koji želi da produži registraciju (od 1 do 10 godina).
  • OR utvrđuje identitet podnosioca zahteva i ako je provera uspešna, OR podnosi RNIDS-u zahtev za produženje registracije naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju, koji automatski proverava potpunost i tehničku ispravnost podnetog zahteva. Ako podneti zahtev ne odgovara propisanim pravilima, odbija se uz odgovarajuću poruku. Ako zahtev odgovara pravilima, OR ispostavlja (pred)račun po kome se obavi uplata naknade za željeni rok produženja registracije.
  • Novi podatak o trajanju registracije upisuje se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka smatra se da je produženje registracije domena obavljeno, a novi podaci o trajanju registracije odmah su javno vidljivi preko Whois servisa.

RNIDS je dužan da produženje registracije naziva domena sprovede, po pravilu odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od trenutka prijema zahteva od strane ovlašćenog registra. Rok može da bude produžen u izuzetnim slučajevima, kada RNIDS privremeno obustavi ili ograniči obradu zahteva za registraciju naziva domena. Zato je najbolje je da se procedura produženja registracije uradi pre isteka roka registracije domena.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Svakako klikni na ovu rečenicu da nam smanjiš Bounce Rate. Hvala!