Значај адреса е-поште за регистранте домена

Нови Општи услови о регистрацији и нови Систем за регистрацију „RSreg 2.0“, донели су и промене у поступку регистрације назива националних интернет домена, битне за регистранте.

Регистранти националних интернет домена .RS и .СРБ треба да знају да је њихова важећа и активна адреса е-поште неопходна за потврђивање података о регистрованом називу домена, и за све будуће контакте везане за измене података о доменима.

RSreg2

Одмах по активирању новорегистрованог назива домена, регистранту на његову адресу е-поште стиже системска порука од РНИДС-а, на коју треба одговори у року од 20 дана, кликом на линк за потврђивање регистрације и података о називу домена. Линк води на веб страну за потврђивање регистрације и података, где регистрант може да види податке и да их потврди или не потврди (ако су нетачни). За измену неког од података треба да се обрати свом овлашћеном регистру или његовом дистрибутеру преко кога је регистровао назив домена.

Ако регистрант не одговори у року од 20 дана, регистровани назив домена престаје да буде активан, што у пракси значи да интернет сајт који је на њему престаје да буде видљив, као и да адреса е-поште са тим доменом престаје да буде употребљива. На срећу, све ово је привремено и траје само док регистрант не обави потврђивање регистрације и података о називу домена.

Регистранти националних интернет домена .RS и .СРБ треба да имају у виду следеће одредбе из Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, које се тичу е-адреса:

  • Е-адреса регистранта и административног контакта представља податак којим се регистрант, односно административни контакт идентификује код РНИДС-а и дужан је да га одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације назива домена.
  • Регистрант има рок од 20 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена. Уколико регистрант не потврди регистрацију и податке у том року, назив домена престаје да буде активан све док се регистрација и подаци не потврде. Регистрант има право да захтева да му РНИДС поново достави ове податке и упутство, те након што изврши потврђивање, назив домена поново постаје активан.
  • Ако се промени неки од података о регистрацији назива домена, регистрант је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, посредством овлашћеног регистра, поднесе РНИДС-у захтев за промену података о регистрацији назива домена.
  • РНИДС може самостално или у сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком тренутку, да провери исправност података о регистрацији. Ако се утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни, РНИДС ће захтевати од регистранта, посредством овлашћеног регистра, да уреди податке о регистрацији домена. Ако се регистрант не одазове овом позиву и не изврши уређивање података о регистрацији домена, такав назив домена престаје да буде активан. Подаци се сматрају нетачним или непотпуним ако се то у поступку провере недвосмислено утврди, а регистрант не изврши њихово уређивање у датом року.

ПРЕУЗМИТЕ:
Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена - rnids.rs/uslovi

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!