Питања и одговори

FacebookLinkedinEmail

Маркетинг

Како функционише алгоритам за Инстаграм Reels?

Овде алгоритам истовремено гледа и профиле које пратите и оне које још нисте запратили и тражи подударности узимајући у обзир:

- активност корисника

- интеракцију са профилом који је поставио reel

- податке о самом reel

- информације о профилу који је поставио reel

Одговорио: Иван Радојичић

Јутјуб

Који је услов за монетизацију Јутјуб канала?

Потребно је да на каналу имате 1.000 претплатника, али сада можете да бирате између генерисања 4.000 прегледаних сати за годину дана или 10 милиона прегледа на ''шортсима'' за 90 дана.


 

Књиговодство

Да ли трошкове Гугл и Фејсбук оглашавања за свој бизнис могу да плаћам са фирмине картице и како да их књижим?

Да, трошкови оглашавања ваших производа, услуга или бизниса уопште на интернету представљају део трошкова рекламе и пропаганде који су пословни расходи и као такви се обавезно евидентирају у књиговодству, како би биланси фирме на крају године били реални и како бисте могли да искористите ове расходе за смањење основице пореза на добит. 

Да бисте могли да их књижите, потребно је да поседујете рачун са одабране платформе који гласи на вашу фирму. То ћете постићи тако што ћете се оглашавати преко пословног налога на платформама, а у сам налог унећете све потребне податке вашег предузетника или д. о. о. (пословно име, адресу седишта и ПИБ).

На већини платформи сами можете генерисати периодичне рачуне. Назив документа може бити баш рачун (на енг. invoice) а може бити и другачији (billing report, billing summary и слично), али је важно да он садржи све потребне податке за књижење (опис услуга, датум фактурисања, податке правног лица чија је платформа – Фејсбук или Гугл у вашем случају, податке ваше фирме итд.), као и да садржи вредност услуга рекламирања коју вам је платформа пружила (на пример, цену приказа ваших реклама на претраживачу за протекли месец). Тиме документ испуњава услуге исправе валидне за књижење јер је суштински и формално исправан, без обзира на то како је назван. 

Водите рачуна да на услуге рекламирања преко претраживача можете бити дужни да сами обрачунате (а у неким случајевима и платите) ПДВ Републици Србији. 

Трошкови оглашавања на интернету књиже су у оквиру класе 5, на конто расхода 535 – Трошкови рекламе и пропаганда.

Одговорила: Марија Ђорђић

Да ли, уколико се бавим SEO услугама, могу да будем регистрован као предузетник паушалац?

Законом о порезу на доходак грађана, у члану 40, дефинисане су делатности којима не може бити одобрено право на паушално опорезивање. Међу њима се налази група делатности Рекламирање и истраживање тржишта. Ова група је у Класификацији делатности означена бројем 73 и садржи делатности:

 • Делатност рекламних агенција,
 • Медијско представљање и 
 • Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.

Оптимизација веб-страница за претраживаче (SEO) представља мењање садржаја и HTML кода како би се побољшало рангирање сајта на интернет претраживачима. 

SEO,  по мом мишљењу, не потпада под делатности рекламирања (истицања рекламних порука) нити под истраживање тржишта (прикупљање и обрада информација).

У том смислу, предузетнику који се бави оптимизацијом веб-страница за претраживаче може бити одобрено право на паушално опорезивање. 

Савет је да проверите и став Пореске управе у филијали Пореске управе према месту седишта постојећег односно будућег предузетника.

Одговорила: Марија Ђорђић

Да ли, као послодавац, могу запосленом да купим онлајн курс или претплату из иностранства за потребе усавршавања и на који начин то могу да правдам?

Да, трошкови стручног усавршавања и образовања запослених који су уско повезани са делатношћу ваше фирме представљају пословне расходе, и можете их књижити и користити за умањење пореза на добит (односно пореза на нето приход, ако сте предузетник). 

Трошкови се књиже на основу фактуре за спроведену обуку односно одслушан курс, а фактура (рачун) треба да гласи на вашу фирму. 

Уколико се запосленима плаћа едукација која нема везе са делатношћу фирме, већ је забавног типа, као што је, на пример, курс декупажа или вајања за запослене у програмерској фирми, онда се ови трошкови не би могли сматрати трошковима пословања и не би били књижени на тај начин. 

Одговорила: Марија Ђорђић

Да ли фирма може да сноси трошкове интернета и опремања „кућне канцеларије” за запослене који раде од куће?

Послодавац може запосленима да обезбеди средства за рад за обављање послова од куће, као и да обезбеди накнаду трошкова средстава за рад који су у власништву запосленог. Ова могућност предвиђена је чланом 42 Закона о раду.

На пример, послодавац може да набави рачунар и дȃ га запосленом на коришћење током рада од куће. Приликом предаје рачунара, послодавац и запослени потписују реверс.

Осим тога, послодавац може да предвиди исплату накнаде трошкова рада од куће од рецимо 1.000 динара, за покриће трошкова струје и интернет конекције које запослени има. Накнада трошкова треба да буде уређена у актима послодавца (Правилником о раду или Уговором о раду са запосленим). Накнада нема карактер зараде и послодавац на њу обрачунава и плаћа само порез на зараду по стопи од 10% на бруто износ.

Одговорила: Марија Ђорђић

У којим случајевима је потребно обрачунати порез по одбитку за „увоз” услуге које као фирма купујемо онлајн?

Обрачунавање и плаћање пореза по одбитку уређено је чланом 40 Закона о порезу на добит правних лица. У ставу 1, под тачком 5, као предмет опорезивања наведене су услуге: 

 • истраживања тржишта,
 • рачуноводствених и ревизорских услуга и
 • других услуга из области правног и пословног саветовања.

Подвлачимо да се порез обрачунава и плаћа само у случају када је пружалац услуге нерезидентно правно лице (фирма која има правни субјективитет, а чије седиште се налази у иностранству). Дакле, ако вам услуге пружа физичко лице или пословни облик који је пандан нашем предузетнику, порез се не обрачунава и не плаћа (евентуално можете доћи на терен плаћања пореза и доприноса по основу уговора о делу или ауторског уговора).

Уколико су испуњени горенаведени елементи, пре обрачуна пореза, потребно је проверити да ли Република Србија са земљом резидентности страног добављача има потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања (УИДО). Уколико је уговор потписан, онда се користи повољнији порески третман предвиђен уговором. Да би се користи из уговора искористиле, потребно је да страни добављач достави оригиналну Потврду о резидентности, као и доказ да је стварни власник прихода. 

Ове услуге су предмет опорезивања независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене.

Одговорила: Марија Ђорђић

 

Е-пословање

Које су предности и мане купона/кодова приликом онлајн куповине?

Предности коришћења кодова:
• Праћење резултата са различитих извора
• Спајање офлајн и онлајн канала
• Праћење броја покушаних и искоришћених купона

Недостаци коришћења кодова:
• Мали проценат искоришћења
• Купци код нас немају навику да користе купоне

Одговорио: Иван Танасковић

Који фактори утичу на рангирање локалих бизниса на Гуглу?

Фактори који утичу на рангирање локалних бизниса на Гуглу су:

 • Локални цитати тј. број спомињања вашег бизниса на локалним сајтовима и директоријумима, не обавезно и са линком ка вашем сајту 
 • Google Business Профиле 
 • Рецензије корисника на Google Business и осталим релевантним друштвеним мрежама као што је Фејсбук 
 • Линкови ка вашем сајту 
 • On-page сигнали 
 • Локализација садржаја

Одговорио: Радомир Баста

 

 

 

 

 

 

FacebookLinkedinEmail