Регистрација домена у 5 корака

FacebookLinkedinEmail
28.08.2017.
Како да региструјете национални домен?

1. Избор домена

Одаберите .RS или .СРБ домен и проверите да ли је слободан. Ако је жељени домен заузет, проверите да ли су слободни неки слични које можете користити уместо жељеног домена.

2. Избор овлашћеног регистра

Изаберете овлашћени регистар (ОР) чије вам услуге, озбиљност понуде, ценовна приступачност и начин плаћања највише одговарају.

3. Достава података изабраном овлашћеном регистру

Приликом регистрације доставите ОР-у тачне и потпуне податке. Посебно је битно да тачна и ажурна буде адреса е-поште, јер преко ње ваш ОР и РНИДС комуницирају са вама и, ако није исправна, ризикујете да пропустите неку важну информацију, као што је подсетник за продужење регистрације домена.

Битно је да регистрант будете ви (ако домен региструјете за личну употребу) или ваша фирма (ако домен региструјете за пословну употребу), јер само тако имате сва права коришћења домена и могућност измене одређених података, промене ОР-а, продаје домена и сл.

Осим својих података, или података о својој фирми, неопходно је да доставите и податке о административном и техничком контакту. Да би домен био активан (видљив) на интернету, треба да доставите и податке о бар два DNS сервера (најједноставније је да, за почетак, прихватите оне које вам понуди ОР).

Ако се неки од достављених података касније промени, у обавези сте да у року од 15 дана те податке ажурирате код свог овлашћеног регистра. То је у вашем интересу, јер ако будете затражили измену неког осетљивог податка (као што је нпр. адреса е-поште), а у бази су ваши нетачни подаци, таква промена највероватније неће бити одобрена, јер неће моћи да се утврди ваш идентитет.

4. Уплата накнаде за регистрацију домена

Приликом регистрације домена овлашћеном регистру се плаћа одређена накнада. Пре извршења уплате, ОР према вама нема никакве обавезе. Висину накнаде и начин плаћања одређује сам овлашћени регистар.

5. Потврда података и верификација адресе е-поште

Кад га региструјете, домен ће ускоро постати активан – видљив на интернету. Након тога, на адресу е-поште коју сте навели приликом регистрације стићи ће вам обавештење о достављеним подацима и линк за њихову верификацију. Кликом на линк верификујете податке и адресу своје е-поште, чиме потврђујете регистрацију домена. Ако на линк не кликнете у року од 20 дана, ваш домен престаје да буде активан, односно видљив на интернету, а веб-сајт и имејл везани за њега престаће да раде.

 

За више детаља можете погледати Процедуру послова регистрације националних интернет домена.

 

Ко све учествује у регистрацији домена?

У процесу регистрације домена постоји неколико „учесника“ – физичких и правних лица:

  • Регистрант – Особа или предузеће на чије име се региструје домен, а то треба да будете ви или ваша фирма. Регистрант је у уговорном односу са РНИДС-ом.
  • Овлашћени регистар (ОР) – предузеће код којег региструјете .RS и .СРБ домене и које је РНИДС овластио за тај посао. Све послове у вези са доменима – регистрацију, продужење регистрације, промену података итд, обављате код изабраног овлашћеног регистра.
  • РНИДС – организација која управља регистром националних интернет домена .RS и .СРБ и интернет инфраструктуром која омогућава њихову сталну доступност. Ви као регистрант нећете имати потребе да се директно обраћате РНИДС-у, већ сва питања која се тичу регистрације решавате посредством свог овлашћеног регистра.
  • Административни контакт – можете бити ви, или особа, односно предузеће, ком дајете овлашћење за контакт са овлашћеним регистром и промену података у вези са доменом.
  • Технички контакт – такође можете бити ви, или особа, односно предузеће, које сте овластили да врши измену техничких података везаних за регистровани домен. То такође може бити и ваш изабрани административни контакт.

 

Рокови регистрације домена

.RS и .СРБ домени се могу регистровати на рок од једне до највише десет година, уз могућност продужења регистрације неограничен број пута.

Посебно је важно да водите рачуна о року за продужетак регистрације и обратите пажњу на упозорења о истеку регистрације домена која ће у више наврата стићи на пријављену адресу е-поште.

Рокови продужења регистрације домена

Домен престаје да буде активан одмах по истеку периода регистрације (престаје да буде видљив на интернету, а веб-сајт, е-пошта, као и сви сервиси који су везани за њега престају да функционишу). Уколико не продужите регистрацију ни у накнадном року од 30 дана, домен ће бити избрисан из РНИДС-овог регистра и моћи ће неко други да га региструје. Уколико регистрацију продужите у том накнадном року, нови период регистрације почиње да тече од тренутка истека претходне регистрације.

 

Неограничен број домена – неограничене могућности за вас

Домене можете регистровати у неограниченом броју. Поред оних везаних за назив ваше компаније, ваших производа или услуга, можете да региструјете и домене који асоцирају на делатности којима се бавите.

Притом, не морате имати веб сајт на сваком од регистрованих домена, већ се они путем сервера могу повезати на одређени број сајтова, или на само један. На пример, домени везани за назив ваше компаније могу бити повезани са насловном страном компанијског сајта, а они који су везани за називе ваших производа и услуга могу бити повезани са одређеним страницама на том сајту, на којима су приказани ти производи и те услуге.

 

Добар савет!

Предухитрите оне који тргују интернет доменима! То су фирме или појединци који региструју .RS и .СРБ домене који одговарају називу ваше фирме, производа или услуга, како би вам их касније скупо препродали. Ако до тога ипак дође, а не желите да им платите, можете покренути поступак за решавање доменског спора при Привредној комори Србије, али и тај поступак кошта много више од накнаде за регистрацију. Региструјте на време жељене домене и избегните непотребне трошкове.

FacebookLinkedinEmail