Kako da registrujete naziv nacionalnog domena?

FacebookLinkedinEmail
28.08.2017.
Kako da registrujete nacionalni domen?

Registracijom naziva .RS i .СРБ domena registrant stiče pravo njegovog korišćenja na internetu. Registracija se vrši posredstvom ovlašćenih registara širom Srbije.

Ko sve učestvuje u registraciji naziva domena?

U procesu registracije naziva domena postoji nekoliko „učesnika“ – fizičkih i pravnih lica:

  • Registrant – Osoba ili firma na čije ime se registruje naziv domena. Registrant je u ugovornom odnosu sa RNIDS-om. Bitno je da registrant budete vi ili vaša firma, jer samo tako imate sva prava i mogućnost upravljanja nazivom domena.
  • Ovlašćeni registar (OR) – kompanija kod koje registrujete nazive .RS i .СРБ domena i koju je RNIDS ovlastio za taj posao. Sve poslove u vezi sa nazivima domena – od registracije, preko produženja i promene podataka, do promene samog OR-a, obavljate kod izabranog ovlašćenog registra. U praksi su to najčešće internet provajderi, ali može da bude i bilo koja druga kompanija koja ima RNIDS-ovo ovlašćenje.
  • RNIDS – organizacija koja upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji. Vi kao registrant nećete imati potrebe da se direktno obraćate RNIDS-u, već sva pitanja koja se tiču registracije rešavate posredstvom svog ovlašćenog registra.
  • Administrativni kontakt – osoba, odnosno kompanija, kojoj dajete ovlašćenje za kontakt sa ovlašćenim registrom i promene podataka u vezi sa nazivom domena. Ta osoba, naravno, možete da budete i vi, nije neophodno da angažujete nekog drugog.
  • Tehnički kontakt – lice ili kompanija koju ste ovlastili da vrši izmenu tehničkih podataka vezanih za registrovani naziv domena. To možete biti vi, vaš izabrani administrativni kontakt ili neko treći.

Registracija naziva domena u 5 koraka 

1. Izbor naziva domena

Naziv domena definiše dve vama najbitnije internet adrese – veb adresu vašeg sajta i adresu vaše e-pošte, pa je njegov pravilan izbor izuzetno važan. Odaberite naziv .RS ili .СРБ domena koji na najbolji način opisuje vas ili vaše poslovanje i proverite njegovu dostupnost. Ako je željeni naziv domena zauzet, proverite da li su slični, a vama i dalje odgovarajući nazivi dostupni za registraciju.

2. Izbor ovlašćenog registra

Na vama je da izaberete onog OR-a čiji vam nivo usluge, ozbiljnost ponude ili cenovna pristupačnost i način plaćanja najviše odgovaraju. U zavisnosti od odabranog OR-a, registraciju ćete obaviti na njegovom veb sajtu ili prodajnom mestu.

3. Dostava podataka izabranom OR-u

Prilikom registracije potrebno je da OR-u dostavite tačne i potpune podatke, koji treba da budu uvek ažurni. Posebno je bitno da tačna i ažurna bude adresa e-pošte, jer je presudna za sve kasnije poslove oko naziva domena. Ukoliko dođe do promene nekog od podataka, u obavezi ste da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene te podatke ažurirate kod svog ovlašćenog registra. To je u vašem interesu, jer ako bude potrebno da zatražite neke važne promene, kao što su promena OR-a, ili registranta, a u bazi su vaši netačni podaci, takva promena najverovatnije neće biti odobrena, jer neće moći da se utvrdi vaš identitet.

4. Uplata naknade za registraciju naziva domena

Registracija naziva domena podrazumeva da se za nju plaća naknada ovlašćenom registru. Pre izvršenja uplate, on prema registrantu nema nikakve obaveze, niti će željeni naziv domena za njega biti rezervisan. Visinu naknade i način plaćanja, koji može biti onlajn ili oflajn, određuje sam ovlašćeni registar.

5. Potvrda podataka i verifikacija adrese e-pošte

Kada se registruje, naziv domena će biti upisan u RNIDS-ovu bazu podataka, a nedugo zatim postaće aktivan – vidljiv na internetu. Nakon toga, na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije stići će vam obaveštenje o podacima unetim pri registraciji i link za verifikaciju adrese vaše e-pošte. Klikom na link verifikujete podatke i adresu svoje e-pošte, čime potvrđujete registraciju domena. Važno je da na priloženi link kliknete što pre, jer ukoliko to ne uradite u roku od 20 dana, vaš naziv domena prestaje da bude aktivan, odnosno vidljiv na internetu.

Rokovi registracije naziva domena

Nazivi .RS i .СРБ domena se mogu registrovati na rok od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja registracije neograničen broj puta.

Posebno je važno da vodite računa o roku za produžetak registracije i obratite pažnju na upozorenja o isteku registracije naziva domena koja će u više navrata stići na prijavljenu adresu e-pošte.

Naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda registracije (prestaje da bude vidljiv na internetu, a veb-sajt, e-pošta, kao i svi servisi koji su vezani za njega prestaju da funkcionišu). Ukoliko registrant ne produži registraciju u naknadnom roku od 30 dana, naziv domena će biti izbrisan iz RNIDS-ovog registra i ponovo će biti slobodan za registraciju. Ukoliko se produženje registracije izvrši u tom naknadnom roku, period registracije počinje da teče od trenutka isteka prethodne registracije.

FacebookLinkedinEmail