Vodič za izbor naziva domena

FacebookLinkedinEmail
06.12.2019.
Vodič za izbor naziva domena

Naziv internet domena definiše veb adresu i adresu e-pošte, stoga su nazivi .RS i .СРБ domena izuzetno važan element internet identiteta svih koji posluju u Srbiji.

Prvi koraci u kreiranju identiteta i razvoju poslovanja putem interneta su izbor i registracija sopstvenog naziva internet domena.

Kako odabrati domenski prostor?

Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sledećih pet domenskih prostora, u zavisnosti od pravnog statusa korisnika interneta, bez obzira na to da li su domaća ili strana lica:

.RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira na to da li su pravna ili fizička lica
.CO.RS  .ПР.СРБ za poslovne korisnike (pravna lica i preduzetnike)
.ORG.RS .ОРГ.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije
.EDU.RS .ОБР.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije
.IN.RS .ОД.СРБ za fizička lica

Postoje još dva poddomenska prostora u okviru .RS i .СРБ domena, ali su oni namenjeni isključivo određenim korisnicima - .AC.RS i .AK.СРБ su namenjeni organizacijama članicama akademske i naučno-istraživačke mreže Srbije, dok su .GOV.RS i .УПР.СРБ namenjeni državnim organima Republike Srbije i upravljanje njima je delegirano nadležnim ustanovama.

Koji su nazivi dozvoljeni?

  • Osim slova i cifara (0-9), naziv sme da sadrži crticu (“-”), ali ne sme da počinje ili da se završava njom, niti sme da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.
  • Nazivi .RS domena mogu da sadrže 26 slova engleskog alfabeta, ali i slova iz latiničkih pisama jezika koji se govore u Srbiji (ß, é, đ, š, ą, ö, ů...), mogu da imaju najmanje dva znaka, a maksimalno 63. Od 10. decembra 2018. .RS domen je deo porodice IDN domena (Internationalized Domain Name) koji podržavaju i slova van engleskog alfabeta.
  • Nazivi .СРБ domena mogu da sadrže 30 slova srpske ćirilice, kao i slova iz ćiriličkih pisama drugih jezika koji se govore u Srbiji (щ, ё, ќ, я, ў...), takođe mogu da imaju najmanje dva, ali maksimalno 30-ak znakova (zbog interne konverzije u latiničke znake).
  • U praksi, naziv internet domena ne treba da ima više od 20-ak znakova.

Kako izabrati naziv internet domena?

Naziv domena treba izabrati tako da:

  • Bude što kraći, da se lako izgovara i još lakše pamti. Šta vam vredi fantastičan sajt na adresi koju niko ne može da ponovi?! Naravno, Gugl će adresu vašeg sajta naći kako god da glasi, ali kad bude bilo potrebno da je usmeno saopštite, bilo putem medija ili direktno, komplikovana adresa može da predstavlja problem.
  • Bude prepoznatljiv – da bi se vaša internet adresa razlikovala i izdvajala vas iz mnoštva (na internetu ima preko 350 miliona registrovanih naziva domena i preko milijardu i po sajtova).
  • Sadrži vama bitan pojam, neku vama bitnu ključnu reč (ili frazu) koja je  relevantna za vaš posao i direktno asocira na njega.
  • Ne asocira na adresu nekog već popularnog sajta, jer želite da posetioci dođu na vaš sajt, a ne na taj drugi, zato što su pobrkali adrese.
  • Pokrije najčešće varijacije. Ako se naziv sastoji od više reči, onda te reči mogu da se napišu spojeno, ili da se razdvoje crticama. Pretraživači potpuno isto tretiraju nazive kao što su nazivimavišereči.rs i naziv-ima-više-reči.rs, pa se preporučuje da registrujete oba. Prvi treba da koristite za definisanje internet adresa, jer se lakše izgovara i pamti, a drugi treba imati zato da ga ne bi registrovao neko drugi i pola „vašeg“ saobraćaja „odvukao“ na svoj sajt.
  • Bude jednoznačan, da se bez dileme piše shodno tome kako se izgovara. S tim u vezi, treba biti oprezan sa pojmovima koji u originalu sadrže naša slova sa dijakritičkim znacima (č, ć, š, ž, đ) ako se registruje naziv .RS  domena koji ih ne sadrži, jer ponekad pojam napisan bez dijakritičkih znakova može drastično da promeni značenje. Takođe, treba biti oprezan sa brojevima, jer se nikad ne zna da li se u okviru naziva domena pišu kao broj ili kao reč. Postoji i problem korišćenja pojedinih stranih reči u nazivima .RS  domena, jer se njihovo pisanje razlikuje od čitanja. Navedeni komunikacioni problemi (osim korišćenja stranih reči) ne postoje u nazivima .СРБ i IDN .RS domena, koji se čitaju onako kako se i pišu.

Na kraju, proverite da li su željeni nazivi domena slobodni za registraciju, a onda izaberite ovlašćeni registar kod kog ćete registrovati te nazive (to su firme koje poseduju ovlašćenje RNIDS-a za obavljanje poslova registracije naziva .RS i .СРБ domena).

 
 
FacebookLinkedinEmail