Pri izboru naziva domena za svoje lične ili poslovne potrebe nastupa na Internetu, moraš da obratiš pažnju na određene tehničke zahteve, marketinške i kreativne preporuke, kao i praktične savete.

Tehnički zahtevi

Tvoj budući .RS i/ili .СРБ internet domen mora da ispunjava sledeće tehničke zahteve:

1. Da je naziv domena u dozvoljenom obliku

Imaj u vidu da nazivi internet domena (bar za sada) ne mogu da sadrže baš sve slovne znake, kao ni skoro sve znake interpunkcije (osim crtice “-”). Mala i velika slova su potpuno ravnopravna, što znači da je nebitno da li internet adresu kucaš malim ili velikim slovima – adresa sajta će se u internet čitaču uvek pojaviti ispisana malim slovima.

Nazivi .RS domena mogu da sadrže slova engleskog alfabeta (a-z), ali i slova iz pisama srpskog, albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika (od 10. decembra 2018), brojeve (0-9), kao i znak “-”. Naziv domena ne sme da počinje ili da se završava sa “-”, niti da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv internet domena može da ima najmanje dva znaka, a maksimalno 63 znaka.

Nazivi .СРБ domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š) i proširenog seta ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika (od 5. marta 2019), mogu da sadrže i brojeve (0-9) i crticu (“-“). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .СРБ domena može da ima najmanje dva znaka i da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije (POGLEDAJ: IDN enkoder).

Iako naziv internet domena može da ima maksimalno 63 znaka, suviše dugačak naziv nije praktičan, jer se teško pamti i velika je verovatnoća da će doći do greške prilikom njegovog kucanja. U praksi se smatra da naziv internet domena ne treba da ima više od 20 karaktera.

2. Da je naziv domena slobodan za registraciju

Znači, da ga neko drugi nije registrovao za sebe ili da nije rezervisan za potrebe države i druge javne potrebe. Da li je domen slobodan ili ne, možeš da saznaš preko WHOIS upita.

“Ko je”, to jest “Who is”, je web servis koji ti omogućava da saznaš ko je korisnik nekog internet domena, to jest da li je neki naziv internet domena slobodan za registraciju.

3. Da odabereš odgovarajući domenski prostor (poddomen)

Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sledećih pet domenskih prostora, zavisno od pravnog statusa korisnika:

.RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira da li su pravna ili fizička lica, domaća ili strana
.CO.RS .ПР.СРБ za poslovne korisnike, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica i preduzetnici
.ORG.RS .ОРГ.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
.EDU.RS .ОБР.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
.IN.RS .ОД.СРБ za fizička lica, bez obzira da li su domaća ili strana

Postoje još dva domenska prostora za .RS i .СРБ domene, ali oni nisu dostupni običnim korisnicima. Naime, .AC.RS i .АК.СРБ su namenjeni akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ državnim organima Republike Srbije.

Marketinške i kreativne preporuke

Pored tehničkih, preporučujemo da obratiš pažnju i na sledeće preporuke pri izboru naziva svojih budućih .RS i/ili .СРБ internet domena:

1. Da naziv domena ima direktne veze sa tvojim poslom

Idealno je da je domen istovetan nazivu tvoje firme, organizacije, projekta, brenda, proizvoda ili usluge, ili barem da direktno asocira na njih. Međutim, ako je takav naziv predugačak ili se sastoji od više reči, treba razmisliti o skraćenoj varijanti ili skraćenici od početnih slova.

2. Da naziv domena bude lako pamtljiv

Efektni i originalni nazivi domena su vrlo zahvalni, a ako uz to još i potpuno asociraju na tvoj posao – onda su idealni. Imaj u vidu da naziv domena treba da bude i onaj deo tvoje imejl adrese iza @, to jest tvoje “internet prezime”.

3. Da naziv domena bude razumljiv za izgovaranje

Ovo je jedan od razloga zašto treba izbegavati nazive domena sa crticom. Zamisli kako zvuči saopštavanje naziva domena sa crticom preko radija ili u telefonskom razgovoru…

Postoji i problem korišćenja pojedinih stranih reči u nazivima .RS  domena (jer se razlikuje pisanje od čitanja), kao i problem sa “ošišanom” latinicom (bez š, č, ć, đ i ž). Ti problemi su prevaziđeni uvođenjem ćiriličkog domena .СРБ, u kome se sve internet adrese čitaju onako kako se i pišu.

Praktični saveti

Bitno je da znaš i sledeće:

1. Možeš da imaš neograničen broj naziva domena!

Pored osnovnog domena koji je vezan za naziv tvoje firme, i promotivnih domena za brendove, proizvode ili usluge, možeš da registruješ i neograničen broj naziva domena koji asociraju na delatnost kojom se baviš, a sadrže neke generičke pojmove.Sve te nazive domena možeš da registruješ u okviru .RS i/ili .СРБ domenskog prostora, kao i u svim ostalim međunarodnim i drugim nacionalnim domenskim prostorima. I svi oni mogu da se povežu da pokazuju na jedan isti sajt ili, možda, pojedinačne strane na tom sajtu (landing strane).

Tvoj .RS i .СРБ domen ne moraju da glase istovetno. Na primer, pored naziva domena “happyface.rs”, možeš da registruješ i “hepifejs.rs”, kao i “хепифејс.срб”. Time si zaštitio sve pojavne oblike tog pojma na srpskom internet prostoru.

2. Nazivima domena se trguje!

Ako ti se naziv nekog tuđeg .RS i .СРБ domena baš dopada, možeš i da ga otkupiš od njegovog trenutnog vlasnika. Cena otkupa domena je stvar međusobnog dogovora.

3. Čiji je moj naziv domena?

Misliš da ti je neko povredio pravo intelektualne svojine, ili neko drugo subjektivno pravo koje ti pripada, registrujući neki od naziva nacionalnih internet domena? Onda imaš pravo da pokreneš postupak pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.