pitajte.rs вебинар: е-фискализација - одговори на ваша питања

FacebookLinkedinEmail
16.05.2022.
Мајско издање pitajte.rs било је посвећено изузетно актуелној теми – новом моделу фискализације.

О обавезама које доноси примена новог модела фискализације, концепту, роковима али и отвореним, спорним питањима говорио је Урош Преочанин, директор сектора за пореско саветовање у BDO Србија.

Презентацију коју је Урош одржао можете да преузмете на линку.

Погледајте снимак вебинара

Ово су одговори на питања публике која је пратила вебинар.

 1. Да ли ће удружења грађана као непрофитне организације (организације на бази учлањења) и имати обавезу да имају касу?

Чланарине не представљају предмет фискализације, међутим, ако се кроз уплаћену чланарину наплаћује нека услуга или продаје неко добро физичком лицу, онда се такав промет мора евидентирати преко фискалног уређаја.

 1. Ко све мора да има касу?

Обвезник фискализације је сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало, а чија делатност није изузета Уредбом од евидентирања промета преко фискалних уређаја.

 1. Будући да се више не извлаче дневни извештаји, да ли је остављена могућност остављања фискалног уређаја у онлајн режиму или мора да се пали и гаси свакодневно?

Не постоји потреба гашења касе. Каса остаје укључена и у периоду када малопродајни објекат не ради.

 1. Наша фирма се бави трговином на мало посредством поште или преко интернета, шифра дел. 4791. Како имамо потписан уговор са курирском службом АКС која врши испоруку и која нам новац од поруџбина уплаћује на рачун након испоруке крајњим купцима, да ли можемо као и до сада за купце којима АКС испоручује наше пакете да шаљемо фактуру или мора ићи фискални рачун? Ово питам јер 98% нашег бизниса се заснива на наведеном моделу, где купци плаћају поузећем, а касније нама АКС уплаћује тај новац на рачун фирме. Само мали број купаца плати картицом. Појавила се информација да баш у овом случају, уколико имамо уговор са неком од курирских служби, можемо слати фактуре крајњим купцима као и до сада?

Шифра делатности 4791 није изузета евидентирања промета на мало преко фискалног уређаја. Сходно томе, фактуре неће представљати релеватан документ у смисли Закона о фискализацији. Наиме, постојаће обавеза издавања фискалног рачуна и приликом продаје робе путем курирске службе. Свака продаја робе физичким лицима мора бити евидентирана преко фискалног уређаја.

 1. Шта да радимо када купац који одустане од куповине и тражи повраћај новца не жели да достави ЈМБГ или број личне карте? Шта онда уписати у поље за идентификацију купца на промету рефундације. И како да се потпише на тај рачун кад је у питању куповина на даљину (онлајн продавница)?

Повраћај новца купцу за већ купљену робу или услугу или одустајање од куповине у случају претходно плаћеног аванса, обвезник фискализације евидентира издавањем фискалног рачуна Промет Рефундација или Аванс Рефундација, при чему уноси:

• Идентификацију купца (број личне карте или други документ у складу са шифрарником за идентификацијом купца)

• Референцу на Промет Продаје или Аванс Продаје или други референтни рачун. Уместо Налога за Исправку, обвезник фискализације после ПР или АР издаје КР (копију рефундације) на коме се купац који прима назад новац својеручно потписује.

Дакле, број личне карте је обавезан податак и без тог податка се не може извршити повраћај новца.

Што се тиче онлајн куповине, рачун Копија Рефундација са потписом купца издаје се само у случају када се новац враћа на лицу места, док у случају када се новац враћа купцу на картицу или друге безготовинске начине, обвезник фискализације не издаје рачун Копија Рефундација.

 1. Да ли је неопходно издавање фискалних рачуна страним физичким лицима за услуге?

Да. Промет робе и услуга физичким лицима, били они домаћа или страна физичка лица, мора да се евидентира преко фискалног уређаја.

 1. Да ли треба да изда фискални рачун буџетски корисник другом буџетском кориснику? Или је довољно само е-фактура или фисклани рачун и е-фактура?

Промет између правних лица није предмет фискализације.

Међутим, сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата, сматра се прометом на мало и тада постоји обавеза издавања фискалног рачуна.

У случају када је за промет издат фискални рачун не постоји обавеза издавања електронске фактуре.

 1. Касу сам наручила и платила, али није стигла, не знам шта сада да радим, продавци касе кажу да куцамо у стару касу, шта и како радити док каса не стигне?

Не постоји други начин евидентирања промета на мало у складу са законом о фискализацији, сходно томе од првог маја (2022. године), сав промет на мало се мора евидентирати путем (нових) фискалних уређаја. Наиме, постоји ризик утврђивања како новчане казне тако и изрицање забране вршења делатности уколико се за извршене промете не издају фискални рачуни.

 1. Речено је да ће и продаја преко самоуслужних аутомата морати да има фискалну касу (досада су били изузети од те обавезе). Како би то тачно изгледало у пракси?

Да. Приликом продаје робе на мало преко самонаплатних уређаја – аутомата, аутомат мора имати могућност издавања, штампања фискалних рачуна. На сајту Пореске управе у делу са регистром одобрених елемената електронских фискалних уређаја, постоје и одобрени елементи за аутомате.

 1. Шта се ради када је неколико дана празник или смо одмору па не можемо да откуцамо фискални рачун за уплате које су стигле на рачун тих дана? Хвала!

У случајевима када Вам је купац вирмански уплатио робу или услугу, а нисте добили евидентирану уплату на банковном рачуну истог тог дана, или је уплата извршена за државни празник или други нерадан дан, дужни сте следећег радног дана да издате фискални рачун Аванс Продаја који садржи датум уплате.

ESIR Време је обавезан у случају да је обвезник фискализације евидентирао уплату аванса раније. ESIR може преименовати ово поље у Уплаћено на дан, или слично.

Колективни годишњи одмор законодавац још увек није разјаснио као могућност каснијег евидентирања промета, односно за сваки извршени промет или примљени аванс у обавези сте да издате фискални рачун.

 1. Како се фактурише, куца вирман фирмама ако си паушалац. И кога обавестити уколико идеш на одмор дуже од 5 дана, а да не будеш у прекршају?

Промет који се врши правним лицима се не евидентира путем фискалних каса.

Међутим, сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата сматра се прометом на мало и тада постоји обaвеза издавања фискалног рачуна. Напомињемо да је приликом издавања фискалног рачуна фирмама обавезан податак ПИБ купца.

У складу са законом о фискализацији не постоји обавеза обавештавања Пореске управе као органа који врши надзор над спровођењем Закона, о периоду када радња не ради. У складу са новом фискализацијом не постоји обавеза штампања периодичних извештаја.

 1. Поставила сам питање за предшколску установу која фактурише целодневну наставу, али организацију спортских активности наплаћује од родитеља у кешу и уплати као пазар. Моје питање је било да ли смо у обавези за овакву услугу да имамо фискалну касу обзиром на то да је наша делатност 8510 изузета од фискализације.

Шифра делатности 8510 јесте изузета Уредбом од евидентирања промета путем фискалних уређаја, међутим, ако обављате делетност ван те шифре, морате то и да евидентирате преко фискалног уређаја.

Дакле, обвезник фискализације који обавља делатности ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја Уредбом, а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, дужан је да сваки појединачни промет на мало код обављања делатности које нису обухваћене Уредбом, евидентира преко електронског фискалног уређаја. Наиме, у конкретном случају неопходно је дефинисати да ли се ради о активностима које представљају саставни део плана и програма предшколске установе или не.

 1. Добро вече, ми смо добављачи ESIR-а. Питање, како ћемо регулисати тип плаћања КАРТИЦА,ЧЕК..као готовина, када предузетници, власници радњи, морају да знају колико пазара да уплате сутра?

Начин плаћања прописан је правилником и њиме је дефинисано да се на рачуну као ГОТОВИНА исказује - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком.

Подаци који се исказују у пољу за рекламу на крају фискалног рачуна, испод линије која обележава крај рачуна, у складу са Техничким упутством Пореске управе је део рачуна у ком би се могао конкретније описати начин плаћања. Наведени приступ би евентуално био неки алтернативни механизам како би се конкретне информације раздвојиле.

 1. Да ли је довољно да ESIR само шаље на СУФ све прописане начине плаћања као ГОТОВИНА, али да и на фискалном пише, ГОТОВИНА (картица) и да се у софверу раздвоји за корисника по начинима плаћања?

Начин плаћања прописан је правилником и њиме је дефинисано да се на рачуну као ГОТОВИНА исказује - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком.

Правилником о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна прописано је да обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну може да исказује и рекламне поруке, бројеве телефона и друге податке у текстуалном формату од значаја за обвезника фискализације и/или купца добара, односно корисника услуга.

Ти подаци, не смеју бити приказани истим фонтом као и остали подаци на фискалном рачуну, при чему сама величина фонта мора бити мања од текста којим се приказују остали подаци на фискалном рачуну.

Ти подаци се исказују у пољу за рекламу на крају фискалног рачуна, испод линије која обележава крај рачуна, у складу са Техничким упутством Пореске управе. У том делу рачуна могао би се конкретније описати начин плаћања. Наведени приступ би евентуално био неки алтернативни механизам како би се конкретне информације раздвојиле.

 1. Питање 1: У питању је вршење услуге онлајн преко интернета. Купци обично захтевају да им се услуга изврши одмах тако што нам пошаљу слику уплатнице као доказ да су извршили уплату. Новац још увек није легао на наш рачун већ ће лећи нпр. тек у понедељак (нпр. услуга се извршава током викенда). Када ми издајемо фискални рачун? Оног тренутка када нам је купац послао доказ о уплати и тим тренутком извршавамо услугу или фискални рачун издајемо тек у понедељак када уплата буде видљива на нашем рачуну или у уторак када уплата буде видљива на изводу из банке?

Приликом извршења услуге физичком лицу сте у обавези да издате фискални рачун. Према томе у конкретном случају неопходно је издати коначан рачун, након што извршите услугу. Уколико је услуга извршена пре уплате, фискални рачун се издаје приликом извршења услуге. Само у случајевима када је уплата извршена пре пружања саме услуге, мора се издати Фискални рачун АВАНС ПРОДАЈА са датумом уплате аванса.

 1. Питање 2: Купац нам врши плаћање путем Пејпала или картицом преко нашег сајта, процес трансфера средстава са Пејпала на наш рачун у банци траје и по неколико дана исто тако новац од наплате картицама буде расположив на нашем рачуну тек кроз неколико дана, клијенти захтевају инстант пружање услуга одмах након извршеног плаћања са његове стране. Када издајемо фискални рачун, када клијент изврши плаћање картицом или Пејпалом или кад новац буде на нашем изводу?

По пружању услуге у обавези сте да издате (коначан) Фискални рачун ПРОМЕТ ПРОДАЈА. Само ако је пре извршења услуге извршена уплата постоји обавеза издавања Авансног рачуна. Авансни рачун се издаје на дан уплате средстава или најкасније наредни радни дан са дефинисањем тачног дана уплате у пољу ESIR ВРЕМЕ.

Наиме, када се авансна уплата врши путем Пејпала, фискални рачун се издаје даном пријема новчаних средстава.

 1. Питање број 3: Због великог броја уплата на наш рачун у банци на дневном нивоу, мешано од стране физичких и правних лица, дешава нам се да неку уплату грешком не прокњижимо истог дана или је потпуно прескочимо па после 10-15 дана након жалбе купца увидимо грешку. Да ли тада можемо да издамо фискални рачун са даном примећивања проблема или ако не можемо тада да издамо фискални рачун, шта да радимо са том уплатом?

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна у члану 11. прописује да се Авансни рачун може се издати најкасније наредног радног дана од дана пријема авансне уплате у случајевима када се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос. На тако издатом фискалном рачуну уписује се и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације.

 1. Уколико се на истој адреси обављају услуге које се куцају на фис. каси и обавља велепродаја и производња (везано за другу шифру делат.) само за правна лица да ли се за велепр. и производњу фактурише без фискалних рачуна?

Приликом подношења ПГЈО пријаве, региструје се малопродајни објекат са адресом и квадратуром. Том приликом би требало издвојити малопродајни простор од велепродаје (на пример одредити једну канцеларију или локал у оквиру простора где би се вршила искључиво малопродаја). Све оно што се продаје у оквиру малопродајног објекта мора бити евидентирано преко фискалног уређаја независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник.

Онај део промета робе и услуга правним лицима и предузетницима који се не врши преко малопродајног објекта није предмет фискализације, тј. за тај промет се не издаје фискални рачун.

 1. Имамо регистровано удружење и чланарине се уплаћују готовином или онлајн (физичка лица). Када се деси онлајн уплата, који начин плаћања бирамо и да ли је у реду да рачун откуцамо када добијемо извод од банке да је уплата легла? Када је правно лице у питању, како им шаљемо рачун? Да ли стари начин прављења фактуре и слања на имејл више не важи?  Ако имам касу са безб. елементом у SIM формату, да ли поред тога могу да имам и апликацију за мобилни телефон и како?

Авансни рачун може се издати најкасније наредног радног дана од дана пријема авансне уплате у случајевима када се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос. На тако издатом фискалном рачуну уписује се и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације.

Начин плаћања који се бира у овом случају је пренос на рачун.

Промет који се врши правним лицима се не евидентира путем фискалних каса.

Међутим, сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата сматра се прометом на мало и тада постоји обавеза издавања фискалног рачуна. Напомињемо да је приликом издавања фискалног рачуна фирмама обавезан податак ПИБ купца.

Порески обвезници са малом фреквенцијом издавања фискалних рачуна по дану, се могу определити за једноставно решење које подразумева таблет, у који ће бити убачен софтверски процесор фискалних рачуна у складу са техничким упутством, картицу која представља безбедносни елемент, а поред тога и обичан или термални штампач.

 1. Па ипак колико схватам, EISR за пружање услуга преко интернета иако користи BPFR, мора бити лиценциран EISR, зар не?

Да, сви елементи електронског фискалног уређаја морају бити одобрени од стране Пореске управе.

Пореска управа је објавила своју бесплатну андроид ESIR апликацију за нову фискализацију и одговарајуће упутство. Апликација је бесплатна и намењена је за свако мало или средње предузеће.

 1. За продају путем интернета (без малопродајног објекта) – физичким лицима издајемо фискалне рачуне. Да ли правним лицима обавезно издајемо фискални рачун или само обичну фактуру тј. е-фактуру?

Још увек не постоји јавно објављено тумачење надлежних органа у вези са овим питањем, међутим, према незваничним ставовима по конкретном основу неће постојати обавеза евидентирања промета добара и услуга правним лицима и предузетницима преко фискалне касе код онлајн продаје. Наиме, у конкретном случају сматраће се да се продаја врши одвојено од малопродајног објекта.

 1. За продају преко интернета у тренутку наручивања купац добија информацију о плаћању – врши уплату преко банке и услуга се реализује након књижења извода. Е-фискални рачун издајемо са књижењем?

У обавези сте да по пружању услуге издате рачун промет продаја. У случају да су пре пружања услуге извршене уплате издаје се рачун аванс продаја. Рачун се издаје даном уплате средстава на рачун пружаоца услуге, а најкасније наредног радног дана. Ако би којим случајем услуга била пружена истог дана кад су средства и уплаћена, не постоји потреба издавања авансног фискалног рачуна, већ би се издао рачун под ознаком ПРОМЕТ ПРОДАЈА.

 1. Коју касу купити само за продају основног средства физичком лицу и да ли смо могли да се пријавимо субвенцију за фискалне касе само за ове потребе?

Уредбом о утврђивању програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација није постојало ограничење о количини промета да би се остварило право на субвенцију, тако да по нашем мишљењу сте могли да остварите право на субвенцију, ако сте испуњавали друге услове прописане Уредбом.

Предлог је да, ако немате потребу за издавањем авансних рачуна набавите уређај који садржи основни ESIR.

FacebookLinkedinEmail