pitajte.rs vebinar: e-fiskalizacija - odgovori na vaša pitanja

FacebookLinkedinEmail
16.05.2022.
Majsko izdanje pitajte.rs bilo je posvećeno izuzetno aktuelnoj temi – novom modelu fiskalizacije.

O obavezama koje donosi primena novog modela fiskalizacije, konceptu, rokovima ali i otvorenim, spornim pitanjima govorio je Uroš Preočanin, direktor sektora za poresko savetovanje u BDO Srbija.

Prezentaciju koju je Uroš održao možete da preuzmete na linku.

Pogledajte snimak vebinara

Ovo su odgovori na pitanja publike koja je pratila vebinar.

 1. Da li će udruženja građana kao neprofitne organizacije (organizacije na bazi učlanjenja) i imati obavezu da imaju kasu?

Članarine ne predstavljaju predmet fiskalizacije, međutim, ako se kroz uplaćenu članarinu naplaćuje neka usluga ili prodaje neko dobro fizičkom licu, onda se takav promet mora evidentirati preko fiskalnog uređaja.

 1. Ko sve mora da ima kasu?

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo, a čija delatnost nije izuzeta Uredbom od evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja.

 1. Budući da se više ne izvlače dnevni izveštaji, da li je ostavljena mogućnost ostavljanja fiskalnog uređaja u onlajn režimu ili mora da se pali i gasi svakodnevno?

Ne postoji potreba gašenja kase. Kasa ostaje uključena i u periodu kada maloprodajni objekat ne radi.

 1. Naša firma se bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili preko interneta, šifra del. 4791. Kako imamo potpisan ugovor sa kurirskom službom AKS koja vrši isporuku i koja nam novac od porudžbina uplaćuje na račun nakon isporuke krajnjim kupcima, da li možemo kao i do sada za kupce kojima AKS isporučuje naše pakete da šaljemo fakturu ili mora ići fiskalni račun? Ovo pitam jer 98% našeg biznisa se zasniva na navedenom modelu, gde kupci plaćaju pouzećem, a kasnije nama AKS uplaćuje taj novac na račun firme. Samo mali broj kupaca plati karticom. Pojavila se informacija da baš u ovom slučaju, ukoliko imamo ugovor sa nekom od kurirskih službi, možemo slati fakture krajnjim kupcima kao i do sada?

Šifra delatnosti 4791 nije izuzeta evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja. Shodno tome, fakture neće predstavljati relevatan dokument u smisli Zakona o fiskalizaciji. Naime, postojaće obaveza izdavanja fiskalnog računa i prilikom prodaje robe putem kurirske službe. Svaka prodaja robe fizičkim licima mora biti evidentirana preko fiskalnog uređaja.

 1. Šta da radimo kada kupac koji odustane od kupovine i traži povraćaj novca ne želi da dostavi JMBG ili broj lične karte? Šta onda upisati u polje za identifikaciju kupca na prometu refundacije. I kako da se potpiše na taj račun kad je u pitanju kupovina na daljinu (onlajn prodavnica)?

Povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu ili odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija ili Avans Refundacija, pri čemu unosi:

• Identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifrarnikom za identifikacijom kupca)

• Referencu na Promet Prodaje ili Avans Prodaje ili drugi referentni račun. Umesto Naloga za Ispravku, obveznik fiskalizacije posle PR ili AR izdaje KR (kopiju refundacije) na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje.

Dakle, broj lične karte je obavezan podatak i bez tog podatka se ne može izvršiti povraćaj novca.

Što se tiče onlajn kupovine, račun Kopija Refundacija sa potpisom kupca izdaje se samo u slučaju kada se novac vraća na licu mesta, dok u slučaju kada se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine, obveznik fiskalizacije ne izdaje račun Kopija Refundacija.

 1. Da li je neophodno izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima za usluge?

Da. Promet robe i usluga fizičkim licima, bili oni domaća ili strana fizička lica, mora da se evidentira preko fiskalnog uređaja.

 1. Da li treba da izda fiskalni račun budžetski korisnik drugom budžetskom korisniku? Ili je dovoljno samo e-faktura ili fisklani račun i e-faktura?

Promet između pravnih lica nije predmet fiskalizacije.

Međutim, svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata, smatra se prometom na malo i tada postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

U slučaju kada je za promet izdat fiskalni račun ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

 1. Kasu sam naručila i platila, ali nije stigla, ne znam šta sada da radim, prodavci kase kažu da kucamo u staru kasu, šta i kako raditi dok kasa ne stigne?

Ne postoji drugi način evidentiranja prometa na malo u skladu sa zakonom o fiskalizaciji, shodno tome od prvog maja (2022. godine), sav promet na malo se mora evidentirati putem (novih) fiskalnih uređaja. Naime, postoji rizik utvrđivanja kako novčane kazne tako i izricanje zabrane vršenja delatnosti ukoliko se za izvršene promete ne izdaju fiskalni računi.

 1. Rečeno je da će i prodaja preko samouslužnih automata morati da ima fiskalnu kasu (dosada su bili izuzeti od te obaveze). Kako bi to tačno izgledalo u praksi?

Da. Prilikom prodaje robe na malo preko samonaplatnih uređaja – automata, automat mora imati mogućnost izdavanja, štampanja fiskalnih računa. Na sajtu Poreske uprave u delu sa registrom odobrenih elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, postoje i odobreni elementi za automate.

 1. Šta se radi kada je nekoliko dana praznik ili smo odmoru pa ne možemo da otkucamo fiskalni račun za uplate koje su stigle na račun tih dana? Hvala!

U slučajevima kada Vam je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a niste dobili evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, ili je uplata izvršena za državni praznik ili drugi neradan dan, dužni ste sledećeg radnog dana da izdate fiskalni račun Avans Prodaja koji sadrži datum uplate.

ESIR Vreme je obavezan u slučaju da je obveznik fiskalizacije evidentirao uplatu avansa ranije. ESIR može preimenovati ovo polje u Uplaćeno na dan, ili slično.

Kolektivni godišnji odmor zakonodavac još uvek nije razjasnio kao mogućnost kasnijeg evidentiranja prometa, odnosno za svaki izvršeni promet ili primljeni avans u obavezi ste da izdate fiskalni račun.

 1. Kako se fakturiše, kuca virman firmama ako si paušalac. I koga obavestiti ukoliko ideš na odmor duže od 5 dana, a da ne budeš u prekršaju?

Promet koji se vrši pravnim licima se ne evidentira putem fiskalnih kasa.

Međutim, svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata smatra se prometom na malo i tada postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa. Napominjemo da je prilikom izdavanja fiskalnog računa firmama obavezan podatak PIB kupca.

U skladu sa zakonom o fiskalizaciji ne postoji obaveza obaveštavanja Poreske uprave kao organa koji vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, o periodu kada radnja ne radi. U skladu sa novom fiskalizacijom ne postoji obaveza štampanja periodičnih izveštaja.

 1. Postavila sam pitanje za predškolsku ustanovu koja fakturiše celodnevnu nastavu, ali organizaciju sportskih aktivnosti naplaćuje od roditelja u kešu i uplati kao pazar. Moje pitanje je bilo da li smo u obavezi za ovakvu uslugu da imamo fiskalnu kasu obzirom na to da je naša delatnost 8510 izuzeta od fiskalizacije.

Šifra delatnosti 8510 jeste izuzeta Uredbom od evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja, međutim, ako obavljate deletnost van te šifre, morate to i da evidentirate preko fiskalnog uređaja.

Dakle, obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja Uredbom, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Naime, u konkretnom slučaju neophodno je definisati da li se radi o aktivnostima koje predstavljaju sastavni deo plana i programa predškolske ustanove ili ne.

 1. Dobro veče, mi smo dobavljači ESIR-a. Pitanje, kako ćemo regulisati tip plaćanja KARTICA,ČEK..kao gotovina, kada preduzetnici, vlasnici radnji, moraju da znaju koliko pazara da uplate sutra?

Način plaćanja propisan je pravilnikom i njime je definisano da se na računu kao GOTOVINA iskazuje - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom.

Podaci koji se iskazuju u polju za reklamu na kraju fiskalnog računa, ispod linije koja obeležava kraj računa, u skladu sa Tehničkim uputstvom Poreske uprave je deo računa u kom bi se mogao konkretnije opisati način plaćanja. Navedeni pristup bi eventualno bio neki alternativni mehanizam kako bi se konkretne informacije razdvojile.

 1. Da li je dovoljno da ESIR samo šalje na SUF sve propisane načine plaćanja kao GOTOVINA, ali da i na fiskalnom piše, GOTOVINA (kartica) i da se u sofveru razdvoji za korisnika po načinima plaćanja?

Način plaćanja propisan je pravilnikom i njime je definisano da se na računu kao GOTOVINA iskazuje - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom.

Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa propisano je da obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu može da iskazuje i reklamne poruke, brojeve telefona i druge podatke u tekstualnom formatu od značaja za obveznika fiskalizacije i/ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Ti podaci, ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom računu, pri čemu sama veličina fonta mora biti manja od teksta kojim se prikazuju ostali podaci na fiskalnom računu.

Ti podaci se iskazuju u polju za reklamu na kraju fiskalnog računa, ispod linije koja obeležava kraj računa, u skladu sa Tehničkim uputstvom Poreske uprave. U tom delu računa mogao bi se konkretnije opisati način plaćanja. Navedeni pristup bi eventualno bio neki alternativni mehanizam kako bi se konkretne informacije razdvojile.

 1. Pitanje 1: U pitanju je vršenje usluge onlajn preko interneta. Kupci obično zahtevaju da im se usluga izvrši odmah tako što nam pošalju sliku uplatnice kao dokaz da su izvršili uplatu. Novac još uvek nije legao na naš račun već će leći npr. tek u ponedeljak (npr. usluga se izvršava tokom vikenda). Kada mi izdajemo fiskalni račun? Onog trenutka kada nam je kupac poslao dokaz o uplati i tim trenutkom izvršavamo uslugu ili fiskalni račun izdajemo tek u ponedeljak kada uplata bude vidljiva na našem računu ili u utorak kada uplata bude vidljiva na izvodu iz banke?

Prilikom izvršenja usluge fizičkom licu ste u obavezi da izdate fiskalni račun. Prema tome u konkretnom slučaju neophodno je izdati konačan račun, nakon što izvršite uslugu. Ukoliko je usluga izvršena pre uplate, fiskalni račun se izdaje prilikom izvršenja usluge. Samo u slučajevima kada je uplata izvršena pre pružanja same usluge, mora se izdati Fiskalni račun AVANS PRODAJA sa datumom uplate avansa.

 1. Pitanje 2: Kupac nam vrši plaćanje putem Pejpala ili karticom preko našeg sajta, proces transfera sredstava sa Pejpala na naš račun u banci traje i po nekoliko dana isto tako novac od naplate karticama bude raspoloživ na našem računu tek kroz nekoliko dana, klijenti zahtevaju instant pružanje usluga odmah nakon izvršenog plaćanja sa njegove strane. Kada izdajemo fiskalni račun, kada klijent izvrši plaćanje karticom ili Pejpalom ili kad novac bude na našem izvodu?

Po pružanju usluge u obavezi ste da izdate (konačan) Fiskalni račun PROMET PRODAJA. Samo ako je pre izvršenja usluge izvršena uplata postoji obaveza izdavanja Avansnog računa. Avansni račun se izdaje na dan uplate sredstava ili najkasnije naredni radni dan sa definisanjem tačnog dana uplate u polju ESIR VREME.

Naime, kada se avansna uplata vrši putem Pejpala, fiskalni račun se izdaje danom prijema novčanih sredstava.

 1. Pitanje broj 3: Zbog velikog broja uplata na naš račun u banci na dnevnom nivou, mešano od strane fizičkih i pravnih lica, dešava nam se da neku uplatu greškom ne proknjižimo istog dana ili je potpuno preskočimo pa posle 10-15 dana nakon žalbe kupca uvidimo grešku. Da li tada možemo da izdamo fiskalni račun sa danom primećivanja problema ili ako ne možemo tada da izdamo fiskalni račun, šta da radimo sa tom uplatom?

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa u članu 11. propisuje da se Avansni račun može se izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate u slučajevima kada se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos. Na tako izdatom fiskalnom računu upisuje se i datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije.

 1. Ukoliko se na istoj adresi obavljaju usluge koje se kucaju na fis. kasi i obavlja veleprodaja i proizvodnja (vezano za drugu šifru delat.) samo za pravna lica da li se za velepr. i proizvodnju fakturiše bez fiskalnih računa?

Prilikom podnošenja PGJO prijave, registruje se maloprodajni objekat sa adresom i kvadraturom. Tom prilikom bi trebalo izdvojiti maloprodajni prostor od veleprodaje (na primer odrediti jednu kancelariju ili lokal u okviru prostora gde bi se vršila isključivo maloprodaja). Sve ono što se prodaje u okviru maloprodajnog objekta mora biti evidentirano preko fiskalnog uređaja nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik.

Onaj deo prometa robe i usluga pravnim licima i preduzetnicima koji se ne vrši preko maloprodajnog objekta nije predmet fiskalizacije, tj. za taj promet se ne izdaje fiskalni račun.

 1. Imamo registrovano udruženje i članarine se uplaćuju gotovinom ili onlajn (fizička lica). Kada se desi onlajn uplata, koji način plaćanja biramo i da li je u redu da račun otkucamo kada dobijemo izvod od banke da je uplata legla? Kada je pravno lice u pitanju, kako im šaljemo račun? Da li stari način pravljenja fakture i slanja na imejl više ne važi?  Ako imam kasu sa bezb. elementom u SIM formatu, da li pored toga mogu da imam i aplikaciju za mobilni telefon i kako?

Avansni račun može se izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate u slučajevima kada se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos. Na tako izdatom fiskalnom računu upisuje se i datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije.

Način plaćanja koji se bira u ovom slučaju je prenos na račun.

Promet koji se vrši pravnim licima se ne evidentira putem fiskalnih kasa.

Međutim, svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata smatra se prometom na malo i tada postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa. Napominjemo da je prilikom izdavanja fiskalnog računa firmama obavezan podatak PIB kupca.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu opredeliti za jednostavno rešenje koje podrazumeva tablet, u koji će biti ubačen softverski procesor fiskalnih računa u skladu sa tehničkim uputstvom, karticu koja predstavlja bezbednosni element, a pored toga i običan ili termalni štampač.

 1. Pa ipak koliko shvatam, EISR za pružanje usluga preko interneta iako koristi BPFR, mora biti licenciran EISR, zar ne?

Da, svi elementi elektronskog fiskalnog uređaja moraju biti odobreni od strane Poreske uprave.

Poreska uprava je objavila svoju besplatnu android ESIR aplikaciju za novu fiskalizaciju i odgovarajuće uputstvo. Aplikacija je besplatna i namenjena je za svako malo ili srednje preduzeće.

 1. Za prodaju putem interneta (bez maloprodajnog objekta) – fizičkim licima izdajemo fiskalne račune. Da li pravnim licima obavezno izdajemo fiskalni račun ili samo običnu fakturu tj. e-fakturu?

Još uvek ne postoji javno objavljeno tumačenje nadležnih organa u vezi sa ovim pitanjem, međutim, prema nezvaničnim stavovima po konkretnom osnovu neće postojati obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga pravnim licima i preduzetnicima preko fiskalne kase kod onlajn prodaje. Naime, u konkretnom slučaju smatraće se da se prodaja vrši odvojeno od maloprodajnog objekta.

 1. Za prodaju preko interneta u trenutku naručivanja kupac dobija informaciju o plaćanju – vrši uplatu preko banke i usluga se realizuje nakon knjiženja izvoda. E-fiskalni račun izdajemo sa knjiženjem?

U obavezi ste da po pružanju usluge izdate račun promet prodaja. U slučaju da su pre pružanja usluge izvršene uplate izdaje se račun avans prodaja. Račun se izdaje danom uplate sredstava na račun pružaoca usluge, a najkasnije narednog radnog dana. Ako bi kojim slučajem usluga bila pružena istog dana kad su sredstva i uplaćena, ne postoji potreba izdavanja avansnog fiskalnog računa, već bi se izdao račun pod oznakom PROMET PRODAJA.

 1. Koju kasu kupiti samo za prodaju osnovnog sredstva fizičkom licu i da li smo mogli da se prijavimo subvenciju za fiskalne kase samo za ove potrebe?

Uredbom o utvrđivanju programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija nije postojalo ograničenje o količini prometa da bi se ostvarilo pravo na subvenciju, tako da po našem mišljenju ste mogli da ostvarite pravo na subvenciju, ako ste ispunjavali druge uslove propisane Uredbom.

Predlog je da, ako nemate potrebu za izdavanjem avansnih računa nabavite uređaj koji sadrži osnovni ESIR.

FacebookLinkedinEmail