pitajte.rs vebinar: Vodič za upotrebu podataka u marketingu

FacebookLinkedinEmail
07.12.2021.

Podaci su roba čija vrednost sve više i sve brže raste. Vrednost podataka kojima raspolažu platforme koje svakodnevno „besplatno“ koristimo je enormna, procenjuje se na čak 8% ukupnog evropskog bruto nacionalnog dohotka. Podaci su gorivo modernog marketinga, ali važno je napraviti razliku između podataka, kao sirovog materijala, i uvida do kojih zahvaljujući njima dolazimo, a uvidi su ono što vodi inovaciji. Uvidi su raketno gorivo marketinga rekao je tokom prošlog pitajte.rs vebinara, Lazar Džamić, brend i kreativni strateg.

Lazar je objasnio da nije svaki podatak uvid, ali svaki uvid jeste podatak. Svaki uvid ima tri karakteristike - mora da bude kredibilan, mora da ima karakter noviteta i mora da ima praktičnu vrednost, da nam omogućava neko rešenje, poboljšanje ili optimizaciju. Uvidi su super-podaci zahvaljujući kojima bolje radimo marketing, zaključio je Lazar.

Napomenuo je da smo potopljeni u „supu podatka“, i kao marketari i kao korisnici koju pružaju podatke, međutim, više od 85% svih podataka je nestruktuirano. Za svrsishodnu upotrebu podataka potrebno da budu struktuirani, a za rad sa podacima potrebno je mnogo više od puke analitike - tzv. SCV (single customer view) integracija i povezivanje podataka je od ključnog značaja za adekvatnu upotrebu podataka.

 

Lazar Džamić podaci u marketingu

Podatke, tako da zapravo mogu da pruže vredne uvide na osnovu koji se planiraju aktivnosti, možemo posmatrati kroz "devet korpi podataka" koje se koriste u marketingu:

 1. Socijalna demografija (social demografics & lifestage): odgovara na pitanje „ko su oni“, po starosti, po tome gde se nalaze, po polu, obrazovanju, zaposlenju, u pogledu porodičnog i karijerinog puta.
 2. Životni stil (lifestyle): kako posmatrana publika živi i konzumira proizvode, usluge, medije, da li putuje i bavi se sportom, kakvu hranu i kulturne sadržaje konzumira, ima li kućne ljubimce.
 3. Psihogafija – govori o stavovima prema okruženju, društvu, životu, brendu, govori o vrednostima i motivacijama koje ih vode.
 4. Tehnografija – odnos prema tehnologijama, koje digitalne kanale koriste ili koje ne žele da koriste iz brojnih razloga.
 5. Reakcije na naše kampanje – da li reaguju ili ne reaguju, pokušavamo da saznamo zašto je neka grupa reagovala ili zašto nikad nije reagovala ni na koji način.
 6. Transakcioni podaci – agregatno pokazuju šta se kupuje, kada se kupuje, stvara se slika o potrošačkim životnim stilovima. Ovakvi podaci su još moćniji ako firma može da anonimizovano prati individualne potrošače (loyalty kartice su takva vrsta sredstva, ona čak individualizuju potrebe potrošača i njihov životni stil).
 7. Bihejvioralni podaci – kako se publika ponaša prema našim sadržajima? Ovakve podatke razumemo i pratimo kroz posete stranicama, sekcijama, koliko dugo gledaju video, kako reaguju na koji sadržaj…
 8. Naklonost kompaniji (sentiment monitoring) – kako o kompaniji ili brendovima naši kupci govore na društvenim mrežama, kakve utiske pišu…
 9. Kontakt podaci i privilegije – podaci koje legalno prikupljamo uz saglasnost kupca (sami biraju i diktiraju kako sa njima da komuniciramo).

Tokom vebinara Lazar je govorio i o značaju razvoja sopstvenih kanala komunikacije i pravljenja sopstvenih baza podataka do kojih se dolazi razmenom vrednosti (value exchange).

Lazar Džamić podaci u marketingu pitajte.rs

Dotakao se i osnova segmentacije – principa i oblika segmentacije potrošača, i naglasio značaj segmentacije poruka prema interesovanju segmentiranih publika. Govorio je o tri osnovna tipa segmentacije prema arhetipovima, prema medijima i prema personama.

Preuzmite prezentaciju Lazara Džamića sa pitajte.rs vebinara.

  Lazar je odgovarao na pitanja publike, a neka od tih pitanja su:

 • Kako izgleda razvoj karijere nekoga ko ima dobru poziciju u domenu obrade podataka u marketingu (u svetu i kod nas)? Kako se stiče iskustvo u ovoj oblasti?
 • Koje metode se koriste za prikupljanje i obradu podataka?
 • Koja je uloga big data u prikupljanju i obradi podataka?
 • Kakav je potencijal upotrebe podataka za mala i srednja preduzeća?

Snimak pitajte.rs vebinara Lazara Džamića „Podaci u marketingu: šta, zašto i kako“ možete pogledati na linku.

 

Pogledajte i druge pitajte.rs vebinare. 

FacebookLinkedinEmail