PREDNOSTI
nacionalnih domena

Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji.

Republika Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ. Prvi domen je ccTLD, a drugi, ćirilički, je IDN ccTLD. Vlasnici internet sajtova sami odlučuju da li žele da imaju internet adrese na jednom, drugom ili oba nacionalna domena.

5prednosti-tekst

Naziv tvog internet domena je tvoja trajna, lično odabrana adresa preko koje uvek, svi, lako mogu da te pronađu ili prepoznaju na Internetu, i deo je tvoje:

  • veb adrese
  • adrese e-pošte (deo adrese iza znaka “@”)

Prvi koraci u stvaranju identiteta i razvoju poslovanja putem Interneta su izbor i registracija sopstvenog, prepoznatljivog, naziva internet domena.

Zašto je dobro da imaš svoj .RS i/ili .СРБ naziv domena:

Ukratko, pet prednosti nacionalnog .RS domena su:

  1. LOKACIJA: bolje pozicioniranje u rezultatima lokalne pretrage
  2. DOSTUPNOST: slobodan veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova
  3. IDENTITET: trajno rešenje za internet identitet
  4. BEZBEDNOST: veća bezbednost od zloupotreba
  5. PREPOZNATLJIVOST: odrednica prisustva na određenom tržištu

Sve to važi i za .СРБ domen, ali postoje i...

Posebne prednosti .СРБ domena:

1. Jedini internet domen na svetu koji omogućava da se adrese sajtova pišu onako kako se i izgovaraju.

Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese sa .СРБ domenom se, za razliku od, recimo, mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovaraju upravo onako kako su i napisane.

2. Ostvarenje ustavnog prava građana Srbije da mogu da koriste zvanično pismo i za svoje internet domene.

U vreme kada se u razvijenim zemljama i pravo na Internet smatra za osnovno ljudsko pravo, kada i najveće zemlje sveta brinu o očuvanju nacionalnog identiteta kroz domene na svom pismu, Srbija je među prvima napravila korak ka uspostavljanju domena na zvaničnom nacionalnom pismu.

Dobar savet!

Preduhitri one koji trguju nazivima internet domenima!

To su firme ili pojedinci koji jeftino registruju nazive .RS i/ili .СРБ domena koji zvuče kao naziv tvoje firme ili brenda, kako bi ti ih kasnije skupo preprodali. To samo po sebi nije kažnjivo delo, ali tebi stvara nepotrebne troškove.

A cena naziva domena?

Nazivi domena drugog nivoa (.CO.RS za preduzetnike i male biznise, .IN.RS za pojedince), kao i .СРБ domeni, mogu da se registruju po istoj ili nižoj ceni od one po kojoj mogu da se registruju tzv. međunarodni domeni (.COM, .ORG, .NET…)