Продужи регистрацију назива домена на време

Обрати пажњу на рокове за продужетак регистрације својих назива .RS и .СРБ домена, јер у супротном неко други може да их региструје по истеку датих рокова.

Ако као регистрант не бринеш о продужењу регистрације својих личних или пословних домена, могу да ти се непотребно десе ствари које ти угрожавају редовну интернет комуникацију. Најблажа, али довољно непријатна ситуација је да ти регистрација домена истиче у петак. Значи да до понедељка мораш да живиш и радиш без свог домена и свега што је везано за њега, осим ако твој овлашћени регистар не ради и током викенда.

Produzi_registraciju

Шта треба да знаш о роковима регистрације домена?

Називи .RS и .СРБ домена могу да се региструју на рок од једне до десет година, уз могућност продужења регистрације. Регистрација и продужење регистрације назива домена врше се на периоде од целе године.

Упозорење о истеку регистрације назива домена стиже у више наврата од овлашћеног регистра и од РНИДС-а. Обрати пажњу на рокове за продужетак регистрације својих назива .RS и .СРБ домена, јер у супротном неко други може да их региструје по истеку датих рокова.

Назив домена престаје да буде активан одмах по истеку периода на који је регистрован, што у пракси значи да:

  • интернет сајт који је на том домену престаје да буде видљив
  • адреса е-поште са тим доменом престаје да буде употребљива
  • сви интернет сервиси засновани на том домену престају да раде

Регистрант има накнадни рок од 30 дана да изврши продужење регистрације назива домена, након чега се, уколико не буде продужен, брише из Регистра националних интернет домена, тј. регистрант губи „власништво“ над називом домена и може да га региструје било ко други. Ако регистрант изврши продужење регистрације у накнадном року, продужена регистрација почиње да тече од истека претходне регистрације.

Продужење регистрације назива домена

Продужење регистрације ОР обавља искључиво по налогу регистранта назива домена, према следећој процедури:

  • Регистрант или административни контакт идентификује се ОР-у и подноси захтев за продужење регистрације назива домена, наводећи период на који жели да продужи регистрацију (од 1 до 10 година).
  • ОР утврђује идентитет подносиоца захтева и ако је провера успешна, ОР подноси РНИДС-у захтев за продужење регистрације назива домена, посредством Система за регистрацију, који аутоматски проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева. Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се уз одговарајућу поруку. Ако захтев одговара правилима, ОР испоставља (пред)рачун по коме се обави уплата накнаде за жељени рок продужења регистрације.
  • Нови податак о трајању регистрације уписује се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка сматра се да је продужење регистрације домена обављено, а нови подаци о трајању регистрације одмах су јавно видљиви преко Whois сервиса.

РНИДС је дужан да продужење регистрације назива домена спроведе, по правилу одмах, а најкасније у року од три радна дана од тренутка пријема захтева од стране овлашћеног регистра. Рок може да буде продужен у изузетним случајевима, када РНИДС привремено обустави или ограничи обраду захтева за регистрацију назива домена. Зато је најбоље је да се процедура продужења регистрације уради пре истека рока регистрације домена.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Свакако кликни на ову реченицу да нам смањиш Bounce Rate. Хвала!