Vodič za registraciju naziva domena

Republika Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena, .RS i .СРБ. Prvi koraci u stvaranju identiteta i razvoju poslovanja putem interneta su izbor i registracija sopstvenog naziva internet domena.

Nazivi nacionalnih internet domena .RS i .СРБ su izuzetno važni za definisanje internet identiteta svih koji žive ili rade u Srbiji. Naziv vašeg internet domena je važan deo vaše trajne veb i imejl adrese preko kojih ste globalno vidljivi i prepoznatljivi na internetu.

Digital Globe

Prvi koraci u stvaranju identiteta i razvoju poslovanja putem interneta su izbor i registracija sopstvenog naziva internet domena.

1. Kako odabrati domenski prostor?

Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sledećih pet domenskih prostora, u zavisnosti od pravnog statusa korisnika interneta, bez obzira da li su domaća ili strana lica:

.RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira da li su pravna ili fizička lica
.CO.RS .PR.СРБ za poslovne korisnike
.ORG.RS .ORG.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije
.EDU.RS .OBR.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije
.IN.RS .OD.СРБ za fizička lica

Postoje još dva domenska prostora za .RS i .СРБ domene, ali oni nisu dostupni svim korisnicima:

 • .AC.RS i .AK.СРБ – namenjeni su akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije,
 • .GOV.RS i .UPR.СРБ – namenjeni su državnim organima Republike Srbije.

2. Koji su nazivi dozvoljeni?

Željeni naziv domena mora da bude u tehnički dozvoljenom obliku. Šta to znači?

 • Nazivi internet domena ne mogu da sadrže baš sve slovne znake, kao ni znake interpunkcije (osim crtice „-”).
 • Naziv ne sme da počinje ili da se završava sa „-”, niti da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.
 • Nazivi .RS domena mogu da sadrže slova engleskog alfabeta (a-z), ali i slova iz pisama srpskog, albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika (od 10. decembra 2018), brojeve (0-9), kao i znak „-”, mogu da imaju najmanje dva znaka, a maksimalno 63.
 • Nazivi .СРБ domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š) i proširenog seta ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika (od 5. marta 2019), mogu da sadrže i brojeve (0-9) i crticu („-”), takođe mogu da imaju najmanje dva, ali maksimalno 30-ak znakova (zbog interne ACE (ASCII Compatible Encoding) konverzije u latiničke znake koje uređaji na internetu jedino razumeju).
 • U praksi, naziv internet domena ne treba da ima više od 20-ak znakova.

3. Kako izabrati naziv internet domena?

U par reči, odgovor bi bio „tako da on bude prepoznatljiv i lako pamtljiv“. Ali, daćemo i malo duži odgovor. Dakle, naziv domena treba izabrati tako da:

 • Bude što kraći, da se lako izgovara i još lakše pamti. Šta vam vredi fantastičan sajt na adresi koju niko ne može da ponovi? Naravno, Gugl će adresu vašeg sajta naći kako god da glasi, ali kad bude bilo potrebno da je usmeno saopštite, bilo putem medija ili direktno, komplikovana adresa može da predstavlja problem.
 • Bude prepoznatljiv – da bi se vaša internet adresa razlikovala i izdvajala vas iz mnoštva (2019. je na internetu bilo preko 350 miliona registrovanih naziva domena i preko milijardu i po sajtova).
 • Sadrži vama bitan pojam, neku vama bitnu ključnu reč (ili frazu) koja je relevantna za vaš posao i direktno asocira na njega.
 • Ne asocira na adresu nekog već popularnog sajta, jer želite da posetioci dođu na vaš sajt, a ne na taj drugi, zato što su pobrkali adrese.
 • Pokrije najčešće varijacije. Ako se naziv sastoji od više reči, onda te reči mogu da se napišu spojeno, ili da se razdvoje crticama („-”). Pretraživači potpuno isto tretiraju nazive kao što su nazivimavišereči.rs i naziv-ima-više-reči.rs, pa se preporučuje da registrujete oba. Prvi treba da koristite za definisanje internet adresa, jer se lakše izgovara i pamti, a onaj sa crticama treba da registrujete zato da ga ne bi registrovao neko drugi i pola „vašeg“ saobraćaja „odvukao“ na svoj sajt.
 • Bude jednoznačan, da se ne bi pobrkao sa nekim drugim koji se isto izgovara, ali se drugačije piše. S tim u vezi, treba biti oprezan sa pojmovima koji u originalu sadrže naše dijakritičke znake (č, ć, š, ž, đ) ako se registruje naziv .RS domena koji ih ne sadrži, jer ponekad pojam napisan bez dijakritičkih znakova može drastično da promeni značenje. Takođe, treba biti oprezan sa brojevima, jer se nikad ne zna da li se pišu kao broj ili kao reč. Postoji i problem korišćenja pojedinih stranih reči u nazivima .RS  domena, jer se razlikuje pisanje od čitanja. Navedeni komunikacioni problemi (osim korišćenja stranih reči) su prevaziđeni uvođenjem .СРБ domena i IDN .RS domena, u kojima se sve internet adrese čitaju onako kako se i pišu.

Na kraju, proverite da li su željeni nazivi domena slobodni za registraciju, a onda izaberite ovlašćeni registar kod kog ćete registrovati te nazive.