Vodič za registraciju naziva domena

Republika Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena, .RS i .СРБ. od kojih je prvi ccTLD, a drugi, ćirilički, je IDN ccTLD, i oba možete da registrujete kroz četiri jednostavna koraka.

Nacionalni internet domeni .RS i .СРБ su izuzetno bitni za definisanje internet identiteta svih koji žive ili rade u Srbiji. Naziv vašeg internet domena je deo vaše trajne, lično odabrane veb i imejl adrese, preko kojih uvek, svi, lako mogu da vas nađu i prepoznaju na Internetu. Prvi koraci u stvaranju identiteta i razvoju poslovanja putem Interneta su izbor i registracija sopstvenog, prepoznatljivog, naziva internet domena.

Digital Globe

1. Smislite dobar, a dozvoljen naziv

Željeni naziv domena mora da bude u tehnički dozvoljenom obliku. Naime, nazivi internet domena ne mogu da sadrže baš sve slovne znake, kao ni znake interpunkcije (osim crtice “-”), naziv ne sme da počinje ili da se završava sa “-”, niti da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Nazivi .RS domena mogu da sadrže slova engleskog alfabeta (a-z), ali i slova iz pisama srpskog, albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika (od 10. decembra 2018), brojeve (0-9), kao i znak “-”, mogu da imaju najmanje dva znaka, a maksimalno 63. Nazivi .СРБ domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š) i proširenog seta ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika (od 5. marta 2019), mogu da sadrže i brojeve (0-9) i crticu (-), takođe mogu da imaju najmanje dva, ali maksimalno 30-ak znakova (zbog interne ACE (ASCII Compatible Encoding) konverzije u latiničke znake koje uređaji na Internetu jedino razumeju). U praksi, naziv internet domena ne treba da ima više od 20 znakova.

2. Proverite da li je naziv domena slobodan

Željeni naziv domena može da bude vaš, samo ako je slobodan za registraciju. Ovo se proverava preko WHOIS upita, servisa koji vam omogućava da saznate da li je neki naziv internet domena slobodan, a ako nije, ko je njegov vlasnik, odnosno korisnik, i dostupan je na adresi www.domen.rs/whois.

3. Izaberite pravi domenski prostor

Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sledećih pet domenskihprostora, zavisno od pravnog statusa korisnika:

.RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira da li su pravna ili fizička lica, domaća ili strana
.CO.RS .ПР.СРБ za poslovne korisnike, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica i preduzetnici
.ORG.RS .ОРГ.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
.EDU.RS .ОБР.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
.IN.RS .ОД.СРБ za fizička lica, bez obzira da li su domaća ili strana lica

Postoje još dva domenska prostora za .RS i .СРБ domene, ali oni nisu dostupni običnim korisnicima. Naime, .AC.RS i .АК.СРБ su namenjeni akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ državnim organima Republike Srbije.

4. Izaberite svoj ovlašćeni registar

Sledeći korak je registracija domena preko nekog od ovlašćenih registara širom Srbije (kompletan spisak je na www.domen.rs/registri). U najboljem slučaju, moguće je da ceo proces izbora, registracije i plaćanja naziva domena obavite i onlajn, na sajtu nekog od ovlašćenih registara. Tada ceo proces registracije možete da obavite u roku od nekoliko minuta.

Svakako kliknite na ovu rečenicu da nam smanjite Bounce Rate. Hvala!