Мали речник интернет појмова

FacebookLinkedinEmail
27.08.2014.
Мали речник интернет појмова
Извор: pexels.com

Да ли знате шта је назив интернет домена? А шта је DNS? За шта је скраћеница ccTLD, а за шта ccSLD? Да ли знате шта је IDN?

Интернет (Internet) - глобални електронски комуникациони систем сачињен од великог броја међусобно повезаних рачунарских мрежа и уређаја, који размењују податке користећи заједнички скуп комуникационих протокола.

Интернет протокол (IP - Internet protocol) - скуп стандарда који омогућавају пренос података између рачунара и других уређаја повезаних на интернет.

IP адреса (IP address) - јединствена нумеричка ознака која је додељена сваком уређају повезаном на мрежу, дефинисана у склопу IP протокола.

IPv4 (Internet Protocol version 4) - верзија интернет протокола која омогућава 32-битне IP адресе и на којој је још увек базиран највећи део интернет саобраћаја. Састоји се од низа цифара раздвојених тачкама (нпр. 91.199.17.1).

IPv6 (Internet Protocol version 6) - нова верзија интернет протокола која омогућава 128-битне IP адресе и повећање расположивог броја IP адреса, након што су могућности IPv4 постале недовољне. Састоји се од низа хексадецималних цифара раздвојених двотачкама (нпр. 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334).

DNS (Domain Name System) - базни интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно. DNS омогућава једноставније коришћење интернета, јер је интернет комуникација базирана на нумеричким IP адресама које су људима тешке за памћење.

DNS сервер (DNS Server) - уређај који омогућава да се за тражену веб адресу добије одговарајућа IP адреса неопходна за комуникацију и размену података на интернету.

DNSSEC (DNS Security Extensions) - систем сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета података у DNS систему.

Домен највишег нивоа (TLD - Top-level domain) - интернет домен на највишем нивоу у DNS хијерархији. TLD-ови су уписани у основној - тзв. коренској зони (DNS root zone), којом управља Интернет корпорација за додељене називе и бројеве (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ознака за TLD се увек налази иза последње тачке са десне стране у називу домена. На пример, у називу домена rnids.rs, или bg.ac.rs ".rs" представља ознаку TLD-а. ICANN делегира TLD-ове на управљање националним и глобалним регистрима интернет домена. TLD-ови могу да буду генерички (gTLD) и национални (ccTLD).

Генерички домен највишег нивоа (gTLD - generic Top-level domain) - интернет домени који нису везани за одређену државу или територију. Међу најпознатијима су .COM, .NET и .ORG. Од 2013. уведено је неколико стотина нових gTLD-ова, а многи од њих су на неенглеским писмима и називају се IDN gTLD.

Национални домен највишег нивоа (ccTLD - country code Top-level domain) - интернет домен који је повезан са одређеном државом или територијом. ccTLD се одређује на основу међународне двословне ознаке државе, који према стандарду ISO 3166-2, садржи слова енглеског алфабета (као што је наш .RS домен). Постоје и IDN ccTLD који садрже и слова која не спадају у енглески алфабет (као што је наш .СРБ домен).

Национални домен другог нивоа (ccSLD - country code Second-level domain) - национални интернет домен који се у DNS хијерархији налази испод ccTLD-а. У називу домена је од њега одвојен тачком (нпр. у називу домена beograd.org.rs, ".org.rs" је ccSLD). ccSLD-ови су најчешће намењени различитим категоријама регистраната (нпр. .CO.RS могу да региструју само фирме, .ORG.RS организације, .EDU.RS образовне установе итд).

Назив интернет домена (Internet domain name) - основни елемент DNS-а, чија се текстуална ознака региструје на име регистранта. Она се састоји од два сегмента раздвојена тачком (нпр. „domen.rs“), при чему тачка и други сегмент представљају ознаку домена највишег нивоа. У оквиру неких домена, као што су наши .RS и .СРБ, могуће је регистровати и назив домена који се састоји од три сегмента раздвојена тачкама (нпр. „domen.co.rs“ или "домен.пр.срб"). Приликом регистрације назив се уписује у базу података којим управља регистар интернет домена. Називи су некад подржавали само слова енглеског алфабета (ASCII код), али је развојем IDN стандарда уведена могућност да називи домена буду и на другим светским писмима.

Интернационализовани назив домена (IDN - Internationalized Domain Name) - назив домена исписан писмом које није енглески алфабет. Та писма могу бити ћирилица, грчко, кинеска, арапска, индијска и остала писма, али и латиница која садржи слова са дијакритичким знацима, која не постоје у енглеском алфабету (као што су đ, š, ž, ä, ß, ů и друга).

WHOIS сервис (WHOIS service) – интернет сервис који омогућава преглед јавно доступних података о регистрованим називима домена.

Регистар интернет домена (Internet Domain Registry) - организација која управља регистром назива интернет домена и интернет инфраструктуром која обезбеђује функционисање интернет домена којима управља. Национални регистар надлежан за .RS и .СРБ домене је Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

Овлашћени регистар (Registrar) - правно лице или предузетник који је од Регистра интернет домена овлашћен за послове регистрације назива домена. Регистрант преко њега обавља све послове у вези са називима домена – од регистрације, преко њеног продужења и промене података, до промене самог овлашћеног регистра.

Регистрант (Registrant) - физичко или правно лице на које се региструје назив домена. Регистрант је у уговорном односу са РНИДС-ом и има сва права и могућност управљања називом домена.

Административни контакт (Administrative contact) - физичко или правно лице овлашћено да у име регистранта прима и доставља податке од значаја за регистрацију назива домена и врши измене свих података, осим промене регистранта и административног и техничког контакта и подношења захтева за престанак регистрације назива домена.

Технички контакт (Technical contact) - физичко или правно лице овлашћено да у име регистранта прима и доставља податке у вези са техничким питањима од значаја за регистрацију назива домена (нпр. подаци о DNS серверима). У пракси је то најчешће овлашћени регистар код кога је регистрован назив домена.

URL (Uniform Resource Locator) – јединствена адреса одређеног ресурса на интернету, попут појединачне веб стране, фајла или сервиса.

Адреса е-поште (E-mail address) - јединствени идентификатор налога корисника е-поште. Састији се од корисничког имена, знака @ и назива домена (нпр. kancelarija@rnids.rs).

FacebookLinkedinEmail