Зашто одабрати национални домен?

FacebookLinkedinEmail
28.08.2017.
Зашто одабрати национални домен?

Национални интернет домен указује на територијалну припадност и зато је важан елемент интернет идентитета свих чија је делатност везана за Србију.

Наша земља има два национална интернет домена: .RS и .СРБ.

  • .RS је латинички национални интернет домен највишег нивоа, у форми међународне двословне ознаке државе (country code top-level domain, скраћено ccTLD).
  • .СРБ је ћирилички национални интернет домен највишег нивоа, чији се називи пишу словима ван енглеског алфабета и зато спада у групу домена са интернационализованим називима (Internationalized Domain Name), скраћено IDN ccTLD.

Назив интернет домена формира веб адресу вашег сајта и адресу ваше е-поште и зато представља важан део вашег идентитета на интернету, односно идентитета ваше компаније. Избор и регистрација препознатљивог назива интернет домена су први кораци у стварању интернет идентитета и развоју пословања путем интернета.

5 предности назива националног .RS и/или .СРБ домена

Називи .RS и/или .СРБ домена су оптималан избор за предузећа која послују на локалном тржишту, а само неке од њихових предности су:

  1. ВИДЉИВОСТ. Интернет претраге су добрим делом засноване на геолоцирању, па ће се ваш сајт на националном домену боље позиционирати у резултатима локалних интернет претрага.
  2. РАЗНОВРСНОСТ. У оквиру националних доменских простора имате већи избор слободних и потенцијално занимљивих појмова за називе интернет домена. Називи домена могу да се региструју на два писма скоро свих језика који се говоре на територији Србије. 
  3. ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ. Сајтови на .RS и .СРБ доменима препознају се као домаћи, намењени српском тржишту. Упечатљив назив интернет домена представља полазну основу за изградњу успешног присуства на интернету, а национални домен указује на то да су пословне активности предузећа усмерене на локално тржиште.
  4. БЕЗБЕДНОСТ. Регистранти националних интернет домена имају на располагању различите механизме заштитите. РНИДС је једини национални регистар у свету који омогућава чак три нивоа заштите назива домена, а приликом самог процеса регистрације смањена је могућност злоупотреба, јер националне интернет домене не могу да региструју неидентификована предузећа или појединци.
  5. ДОСТУПНОСТ. Услугу регистрације назива националних домена обављају овлашћени регистри РНИДС-а, предузећа са седиштем у Републици Србији. Регистрант може с њима да комуницира на српском језику, у оквиру свог радног времена (кориснички сервис није у некој другој временској зони), па чак и да их посети. Треба имати у виду и чињеницу да се у случају било каквог спора у вези националних домена арбитража врши у Србији, а не негде у свету.

Додатна предност одабира .СРБ домена

Захваљујући особености српске ћирилице да једном гласу одговара једно слово, .СРБ домен је једини интернет домен на свету који омогућава да се адресе сајтова пишу управо онако како се и изговарају. То чак ни .RS домен не омогућава, јер у латиници постоје диграфи (dž, lj и nj) којих у ћирилици нема. Захваљујући томе, адресе са .СРБ доменом се недвосмислено изговарају управо онако како су и написане, што је од великог значаја за претраге на интернету које се све чешће обављају гласом.

FacebookLinkedinEmail