Припрема радног окружења за кризне ситуације на примеру РНИДС-а

FacebookLinkedinEmail
13.10.2020.
plan za kontinuitet poslovanja

Свака криза представља озбиљан пословни изазов, без обзира да ли се ради о малим предузећима или великим корпорацијама. Проглашење пандемије, која пре свега представља здравствену кризу, имало је огоман ефекат и на глобалну економију. За многа предузећа то је значило и активирање планова за управљање кризним ситуацијама и наставак пословања (BC – Business Continuity). Међутим, ова криза има степен непредвидљивости, неизвесности и географске раширености, који превазилази све раније предвиђене сценарије. Осим тога, криза је имала различит утицај на различите економске секторе, од борбе за опстанак предузећа до реаговања на неочекивано повећање потражње.

Без обзира о којој групи предузећа се ради, спремност предузећа да прилагоде своје ИКТ системе новонасталој ситуацији значајно је утицала на успешан наставак пословних активности и превазилажење изазова који прате ову кризу.

Осим стабилног рада интерних рачунарских система, на шта, у већини случајева, пандемија не би требало да има значајног утицаја, било је потребно омогућити систем администраторима и запосленима несметан рад од куће. Удаљени приступ ИТ ресурсима компаније за многе је представљао посебан изазов јер такав начин рада раније није био практикован, а такође је требало обезбедити несметан приступ интернету и рад интернет сервиса. Наравно, сталну интернет конективност је било могуће обезбедити ангажовањем неколико интернет провајдера, али хијерархијска структура DNS сервиса не оставља такву могућност када су у питању називи интернет домена.

Улога РНИДС-а

Када би системи РНИДС-а заказали, сви српски називи домена били би недоступни, веб странице на .rs и .срб доменима не би биле видљиве, веб продавнице не би радиле, корисници назива домена не би могли да размењују електронску пошту и сви остали сервиси били би недоступни.

Задатак РНИДС-а је да управља и одржава Регистар националних интернет домена (.rs и .срб) и инфраструктуру од посебног значаја која омогућава да све услуге и садржаји који су везани за те домене буду доступни и видљиви на интернету. Из тог разлога кључни сервиси РНИДС-а морају бити оперативни 24/7, јер и интернет ради без прекида. 

Из тог разлога, примарни циљ РНИДС-а је да сервиси од којих зависи функционисање домаћег интернета буду отпорни на кварове, отказ дела опреме или изненадни губитак комуникација. РНИДС је ову своју улогу схватио веома озбиљно и благовремено је развио планове и процедуре за превазилажење кризних ситуација.

Шта обухватају планови и процедуре за наставак пословања и опоравак од катастрофе

Приликом израде планова за наставак пословања и опоравак система и услуга узет је у обзир велики број различитих сценарија и анализирани су ризици за сваки од њих. Иако ни најмаштовитији од нас нису предвидели могућност глобалне кризе коју је изазвала пандемија COVID-19, већина планираних активности омогућила је несметан наставак пружања услуга корисницима и рада свих сегмената РНИДС-а.

План за наставак пословања и опоравак од катастрофе (BC и DR) РНИДС-а израђени су у четири корака:

Анализа утицаја

Идентификација и предвиђање могућих утицаја уколико нека од ИТ услуга престане са радом или ако нека пословна активност не може бити обављена. Овом анализом обухваћене су све заинтересоване стране укључујући кориснике, запослене и пословне партнере РНИДС-а.

Израда сценарија

Полазећи од најгорег могућег случаја (када ништа не ради) до случајева који ће се највероватније десити, развијен је велики број могућих ситуација које могу имати утицај на пословне активности РНИДС-а.

Анализа ризика

Мапа сценарија и могућих утицаја омогућила је идентификацију потенцијалних ризика и вероватноћу да се они догоде. Анализа ризика обухватиила је финансијске и оперативне ресурсе који су потребни за њихову минимизацију или потпуно елиминисање.

Израда плана за наставак пословања (BC plan)

Водећи рачуна о усклађености плана за организационим и пословним задацима РНИДС-а, израђена је мапа приоритетних услуга и процеса, и идентификовани кључни ресурси који обухватају запослене, опрему, резервне локације за рад, као и потребна финансијска средства за инцидетне ситуације. 

У оквиру плана за опоравак од катастрофе (DR plan) детаљно су описане активности сваког учесника, као и начини комуникације за различите сценарије.
--
Паралелно са израдом планова за наставак пословања и опоравак од катастрофе, РНИДС је радио на изградњи одговарајућих система који омогућавају реализацију планова и гарантују наставак рада у случају да се неки од идентификованих сценарија догоди.

Изградња таквог система је веома сложен задатак, који је РНИДС у потпуности испунио.

Увек доступни и поуздани 

DNS сервис РНИДС-а је од оснивања до данас био доступан 100% времена, а и сви остали сервиси су пројектовани да за све највероватније сценарије омогућавају доступност већу од 99,99% времена (недоступни 54 минута годишње). 

Узимајући у обзир потребе и очекивања корисника и истовремено водећи рачуна о трошковима и ресурсима којима РНИДС располаже, изграђен је систем који обезбеђује непрекидно пружање кључних услуга и омогућава висок степен гаранције да називи српских националних интернет домена, заједно са свим сервисима и садржајима који су на њима - буду увек доступни.

Безбедност

Све кризне ситуације имају још један битан елемент, а то је безбедност података и сервиса. У ванредним околностима циљ је да се послови и услуге обављају несметано, а безбедност је, због притиска корисника и менаџмента у таквим ситуацијама, у другом плану.

Имајући то на уму, РНИДС је у оквиру својих планова за наставак пословања и опоравак пословних активности у кризним ситуацијама водио рачуна о безбедности система и података. Планови, а онда и имплементација система РНИДС-а, рађени су на начин који обезбеђује једнак степен безбедности и у ситуацијама нормалног рада и када је у питању кризна ситуација. 

У случају кризе коју је изазвала пандемија коронавируса, запослени у РНИДС-у су без већих проблема могли да наставе свакодневне пословне активности на било којој локацији која омогућава приступ интернету. Сви сервиси су и даље били доступни 100% времена, а корисници назива .rs и .срб домена могли су у потпуности да се ослоне на услуге РНИДС-а.

FacebookLinkedinEmail