При избору назива домена за своје личне или пословне потребе наступа на Интернету, мораш да обратиш пажњу на одређене техничке захтеве, маркетиншке и креативне препоруке, као и практичне савете.

Технички захтеви

Твој будући .RS и/или .СРБ интернет домен мора да испуњава следеће техничке захтеве:

1. Да је назив домена у дозвољеном облику

Имај у виду да називи интернет домена (бар за сада) не могу да садрже баш све словне знаке, као ни скоро све знаке интерпункције (осим цртице “-”). Мала и велика слова су потпуно равноправна, што значи да је небитно да ли интернет адресу куцаш малим или великим словима – адреса сајта ће се у интернет читачу увек појавити исписана малим словима.

Називи .RS домена могу да садрже слова енглеског алфабета (a-z), али и слова из писама српског, албанског, бошњачког, хрватског, чешког, немачког, мађарског, црногорског, румунског, ромског, словачког, словеначког и влашког језика (од 10. децембра 2018), бројеве (0-9), као и знак “-”. Назив домена не сме да почиње или да се завршава са “-”, нити да има две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији. Назив интернет домена може да има најмање два знака, а максимално 63 знака.

Називи .СРБ домена, поред 30 слова српске ћирилице (а-ш) и проширеног сета ћириличких слова из писама бугарског, македонског, руског, русинског, украјинског и влашког језика (од 5. марта 2019), могу да садржe и бројеве (0-9) и цртицу (“-“). Не смеју да садрже цртицу на почетку или крају, као ни две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији. Назив .СРБ домена може да има најмање два знака и да садржи највише 63 ASCII знака после ACE компатибилне конверзије (ПОГЛЕДАЈ: IDN енкодер).

Иако назив интернет домена може да има максимално 63 знака, сувише дугачак назив није практичан, јер се тешко памти и велика је вероватноћа да ће доћи до грешке приликом његовог куцања. У пракси се сматра да назив интернет домена не треба да има више од 20 карактера.

2. Да је назив домена слободан за регистрацију

Значи, да га неко други није регистровао за себе или да није резервисан за потребе државе и друге јавне потребе. Да ли је домен слободан или не, можеш да сазнаш преко WHOIS упита.

“Ко је”, то јест “Who is”, је wеб сервис који ти омогућава да сазнаш ко је корисник неког интернет домена, то јест да ли је неки назив интернет домена слободан за регистрацију.

3. Да одабeреш одговарајући доменски простор (поддомен)

За називе .RS и .СРБ домена, регистрација је могућа у оквиру следећих пет доменских простора, зависно од правног статуса корисника:

.RS .СРБ за све заинтересоване кориснике, без обзира да ли су правна или физичка лица, домаћа или страна
.CO.RS .ПР.СРБ за пословне кориснике, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица и предузетници
.ORG.RS .ОРГ.СРБ за пословне кориснике који су непрофитне организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
.EDU.RS .ОБР.СРБ за пословне кориснике који су образовне установе и организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
.IN.RS .ОД.СРБ за физичка лица, без обзира да ли су домаћа или страна

Постоје још два доменска простора за .RS и .СРБ домене, али они нису доступни обичним корисницима. Наиме, .AC.RS и .АК.СРБ су намењени академској и научно-истраживачкој мрежи Србије, а .GOV.RS и .УПР.СРБ државним органима Републике Србије.

Маркетиншке и креативне препоруке

Поред техничких, препоручујемо да обратиш пажњу и на следеће препоруке при избору назива својих будућих .RS и/или .СРБ интернет домена:

1. Да назив домена има директне везе са твојим послом

Идеално је да је домен истоветан називу твоје фирме, организације, пројекта, бренда, производа или услуге, или барем да директно асоцира на њих. Међутим, ако је такав назив предугачак или се састоји од више речи, треба размислити о скраћеној варијанти или скраћеници од почетних слова.

2. Да назив домена буде лако памтљив

Ефектни и оригинални називи домена су врло захвални, а ако уз то још и потпуно асоцирају на твој посао – онда су идеални. Имај у виду да назив домена треба да буде и онај део твоје имејл адресе иза @, то јест твоје “интернет презиме”.

3. Да назив домена буде разумљив за изговарање

Ово је један од разлога зашто треба избегавати називе домена са цртицом. Замисли како звучи саопштавање назива домена са цртицом преко радија или у телефонском разговору…

Постоји и проблем коришћења појединих страних речи у називима .RS  домена (јер се разликује писање од читања), као и проблем са “ошишаном” латиницом (без š, č, ć, đ и ž). Ти проблеми су превазиђени увођењем ћириличког домена .СРБ, у коме се све интернет адресе читају онако како се и пишу.

Практични савети

Битно је да знаш и следеће:

1. Можeш да имаш неограничен број назива домена!

Поред основног домена који је везан за назив твоје фирме, и промотивних домена за брендове, производе или услуге, можеш да региструјеш и неограничен број назива домена који асоцирају на делатност којом се бавиш, а садрже неке генеричке појмове.Све те називе домена можеш да региструјеш у оквиру .RS и/или .СРБ доменског простора, као и у свим осталим међународним и другим националним доменским просторима. И сви они могу да се повежу да показују на један исти сајт или, можда, појединачне стране на том сајту (landing стране).

Твој .RS и .СРБ домен не морају да гласе истоветно. На пример, поред назива домена “happyface.rs”, можеш да региструјеш и “hepifejs.rs”, као и “хепифејс.срб”. Тиме си заштитио све појавне облике тог појма на српском интернет простору.

2. Називима домена се тргује!

Ако ти се назив неког туђег .RS и .СРБ домена баш допада, можеш и да га откупиш од његовог тренутног власника. Цена откупа домена је ствар међусобног договора.

3. Чији је мој назив домена?

Мислиш да ти је неко повредио право интелектуалне својине, или неко друго субјективно право које ти припада, региструјући неки од назива националних интернет домена? Онда имаш право да покренеш поступак пред Комисијом за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије.