Водич за регистрацију назива домена

Република Србија има два равноправна национална интернет домена, .RS и .СРБ. Први кораци у стварању идентитета и развоју пословања путем интернета су избор и регистрација сопственог назива интернет домена.

Називи националних интернет домена .RS и .СРБ су изузетно важни за дефинисање интернет идентитета свих који живе или раде у Србији. Назив вашег интернет домена је важан део ваше трајне веб и имејл адресе преко којих сте глобално видљиви и препознатљиви на интернету.

Digital Globe

Први кораци у стварању идентитета и развоју пословања путем интернета су избор и регистрација сопственог назива интернет домена.

1. Како одабрати доменски простор?

За називе .RS и .СРБ домена, регистрација је могућа у оквиру следећих пет доменских простора, у зависности од правног статуса корисника интернета, без обзира да ли су домаћа или страна лица:

.RS .СРБ за све заинтересоване кориснике, без обзира да ли су правна или физичка лица
.CO.RS .ПР.СРБ за пословне кориснике
.ORG.RS .ОРГ.СРБ за пословне кориснике који су непрофитне организације
.EDU.RS .ОБР.СРБ за пословне кориснике који су образовне установе и организације
.IN.RS .ОД.СРБ за физичка лица

Постоје још два доменска простора за .RS и .СРБ домене, али они нису доступни свим корисницима:

 • .AC.RS и .АК.СРБ – намењени су академској и научно-истраживачкој мрежи Србије,
 • .GOV.RS и .УПР.СРБ – намењени су државним органима Републике Србије.

2. Који су називи дозвољени?

Жељени назив домена мора да буде у технички дозвољеном облику. Шта то значи?

 • Називи интернет домена не могу да садрже баш све словне знаке, као ни знаке интерпункције (осим цртице „-”).
 • Назив не сме да почиње или да се завршава са „-”, нити да има две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији.
 • Називи .RS домена могу да садрже слова енглеског алфабета (a-z), али и слова из писама српског, албанског, бошњачког, хрватског, чешког, немачког, мађарског, црногорског, румунског, ромског, словачког, словеначког и влашког језика (од 10. децембра 2018), бројеве (0-9), као и знак „-”, могу да имају најмање два знака, а максимално 63.
 • Називи .СРБ домена, поред 30 слова српске ћирилице (а-ш) и проширеног сета ћириличких слова из писама бугарског, македонског, руског, русинског, украјинског и влашког језика (од 5. марта 2019), могу да садрже и бројеве (0-9) и цртицу („-”), такође могу да имају најмање два, али максимално 30-ак знакова (због интерне ACE (ASCII Compatible Encoding) конверзије у латиничке знаке које уређаји на интернету једино разумеју).
 • У пракси, назив интернет домена не треба да има више од 20-ак знакова.

3. Како изабрати назив интернет домена?

У пар речи, одговор би био „тако да он буде препознатљив и лако памтљив“. Aли, даћемо и мало дужи одговор. Дакле, назив домена треба изабрати тако да:

 • Буде што краћи, да се лако изговара и још лакше памти. Шта вам вреди фантастичан сајт на адреси коју нико не може да понови? Наравно, Гугл ће адресу вашег сајта наћи како год да гласи, али кад буде било потребно да је усмено саопштите, било путем медија или директно, компликована адреса може да представља проблем.
 • Буде препознатљив – да би се ваша интернет адреса разликовала и издвајала вас из мноштва (2019. је на интернету било преко 350 милиона регистрованих назива домена и преко милијарду и по сајтова).
 • Садржи вама битан појам, неку вама битну кључну реч (или фразу) која је релевантна за ваш посао и директно асоцира на њега.
 • Не асоцира на адресу неког већ популарног сајта, јер желите да посетиоци дођу на ваш сајт, а не на тај други, зато што су побркали адресе.
 • Покрије најчешће варијације. Ако се назив састоји од више речи, онда те речи могу да се напишу спојено, или да се раздвоје цртицама („-”). Претраживачи потпуно исто третирају називе као што су nazivimavišereči.rs и naziv-ima-više-reči.rs, па се препоручује да региструјете оба. Први треба да користите за дефинисање интернет адреса, јер се лакше изговара и памти, а онај са цртицама треба да региструјете зато да га не би регистровао неко други и пола „вашег“ саобраћаја „одвукао“ на свој сајт.
 • Буде једнозначан, да се не би побркао са неким другим који се исто изговара, али се другачије пише. С тим у вези, треба бити опрезан са појмовима који у оригиналу садрже наше дијакритичке знаке (č, ć, š, ž, đ) ако се региструје назив .RS домена који их не садржи, јер понекад појам написан без дијакритичких знакова може драстично да промени значење. Такође, треба бити опрезан са бројевима, јер се никад не зна да ли се пишу као број или као реч. Постоји и проблем коришћења појединих страних речи у називима .RS  домена, јер се разликује писање од читања. Наведени комуникациони проблеми (осим коришћења страних речи) су превазиђени увођењем .СРБ домена и IDN .RS домена, у којима се све интернет адресе читају онако како се и пишу.

На крају, проверите да ли су жељени називи домена слободни за регистрацију, а онда изаберите овлашћени регистар код ког ћете регистровати те називе.