Водич за регистрацију назива домена

Република Србија има два равноправна национална интернет домена, .RS и .СРБ. од којих је први ccTLD, а други, ћирилички, је IDN ccTLD, и оба можете да региструјете кроз четири једноставна корака.

Национални интернет домени .RS и .СРБ су изузетно битни за дефинисање интернет идентитета свих који живе или раде у Србији. Назив вашег интернет домена је део ваше трајне, лично одабране веб и имејл адресе, преко којих увек, сви, лако могу да вас нађу и препознају на Интернету. Први кораци у стварању идентитета и развоју пословања путем Интернета су избор и регистрација сопственог, препознатљивог, назива интернет домена.

Digital Globe

1. Смислите добар, а дозвољен назив

Жељени назив домена мора да буде у технички дозвољеном облику. Наиме, називи интернет домена не могу да садрже баш све словне знаке, као ни знаке интерпункције (осим цртице “-”), назив не сме да почиње или да се завршава са “-”, нити да има две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији. Називи .RS домена могу да садрже слова енглеског алфабета (a-z), али и слова из писама српског, албанског, бошњачког, хрватског, чешког, немачког, мађарског, црногорског, румунског, ромског, словачког, словеначког и влашког језика (од 10. децембра 2018), бројеве (0-9), као и знак “-”, могу да имају најмање два знака, а максимално 63. Називи .СРБ домена, поред 30 слова српске ћирилице (а-ш) и проширеног сета ћириличких слова из писама бугарског, македонског, руског, русинског, украјинског и влашког језика (од 5. марта 2019), могу да садрже и бројеве (0-9) и цртицу (-), такође могу да имају најмање два, али максимално 30-ак знакова (због интерне ACE (ASCII Compatible Encoding) конверзије у латиничке знаке које уређаји на Интернету једино разумеју). У пракси, назив интернет домена не треба да има више од 20 знакова.

2. Проверите да ли је назив домена слободан

Жељени назив домена може да буде ваш, само ако је слободан за регистрацију. Ово се проверава преко WHOIS упита, сервиса који вам омогућава да сазнате да ли је неки назив интернет домена слободан, а ако није, ко је његов власник, односно корисник, и доступан је на адреси www.domen.rs/whois.

3. Изаберите прави доменски простор

За називе .RS и .СРБ домена, регистрација је могућа у оквиру следећих пет доменскихпростора, зависно од правног статуса корисника:

.RS .СРБ за све заинтересоване кориснике, без обзира да ли су правна или физичка лица, домаћа или страна
.CO.RS .ПР.СРБ за пословне кориснике, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица и предузетници
.ORG.RS .ОРГ.СРБ за пословне кориснике који су непрофитне организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
.EDU.RS .ОБР.СРБ за пословне кориснике који су образовне установе и организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
.IN.RS .ОД.СРБ за физичка лица, без обзира да ли су домаћа или страна лица

Постоје још два доменска простора за .RS и .СРБ домене, али они нису доступни обичним корисницима. Наиме, .AC.RS и .АК.СРБ су намењени академској и научно-истраживачкој мрежи Србије, а .GOV.RS и .УПР.СРБ државним органима Републике Србије.

4. Изаберите свој овлашћени регистар

Следећи корак је регистрација домена преко неког од овлашћених регистара широм Србије (комплетан списак је на www.domen.rs/registri). У најбољем случају, могуће је да цео процес избора, регистрације и плаћања назива домена обавите и онлајн, на сајту неког од овлашћених регистара. Тада цео процес регистрације можете да обавите у року од неколико минута.

Свакако кликните на ову реченицу да нам смањите Bounce Rate. Хвала!