Nesvesno gubite novac, a evo i kako

FacebookLinkedinEmail
30.08.2016.
Nesvesno gubite novac, a evo i kako
Izvor: pixabay.com

Da li vaš sajt (ili aplikacija) prihvata sve validne nazive domena i imejl adrese, pravilno ih skladišti i obrađuje?

Podesili ste u svom kafiću WiFi hotspot. Ukoliko se traži od korisnika da ostavi imejl adresu kako bi ga registrovali, poslali kod za besplatno povezivanje na internet i slično, može se desiti da korisnik ne može da se poveže iako ima sasvim validnu imejl adresu. Ili, na vašem sajtu za prodaju robe, korisnik mora da ostavi imejl adresu, i to može da bude ograničavajući faktor. Ili ste hotelijer i imate onlajn buking, ili ste agencija za prodaju avio karata, ili imate bilo kakvu formu za prijavu na vaš onlajn servis… zbog tehničke zastarelosti vi gubite korisnike, a samim tim i novac. Naravno, ukoliko ste na ovo reagovali kako je vaš sistem nov i sasvim u redu, to ništa ne znači. Sistem je vrlo verovatno ipak zastareo i ne prihvata baš sve korisnike.

Kako, bre, zastareo? Pa nov je?

Problem o kome pričamo je sasvim jednostavan. Ako korisnik ima na primer ćirilički naziv domena koji koristi za imejl, sva je prilika da neće moći da se registruje sa tim imejlom na većinu servisa koji se danas nude na internetu.

Zato vlasnici ovih servisa gube korisnike, a samim tim i novac. Kontakt forme koje se danas koriste u najvećem broju slučajeva ne umeju da prepoznaju ćiriličku adresu e-pošte kao validnu. Bez obzira na svoje lične afinitete prema ćirilici, gubitak korisnika je objektivan i potrebno je da se to ispravi. 

Problem prevazilazi upotrebu ćirilice i  javlja se kod bilo koje adrese e-pošte koja koristi ne-ASCII znake (IDN). Tu spadaju svi nazivi domena na kineskim, arapskim, indijskim i ostalim pismima, a ni adresa e-pošte kao što je, na primer, krüger@nürnberg.de neće biti prihvaćena kao validna zbog korišćenja umlauta (“ü“).

Problem se javlja i kod engleske latinice, ali samo u slučaju kada se koriste novi generički domeni. Do sada smo navikli na upotrebu .com, .org, .net i sličnih generičkih domena najvišeg nivoa. Međutim, već nekoliko godina se koriste domeni sa ekstenzijama koje mogu da budu i duže od 3 slova i koji nisu (bili) uobičajeni na internetu. Stručno se nazivaju novi generički domeni najvišeg nivoa (engl. New gTLD, New generic Top Level Domain). Takvi su na primer: .xyz, .tech i slični. Iako nije u pitanju IDN domen i nema ne-ASCII znake, velika je verovatnoća da forma koja se ispunjava na nekom sajtu neće prihvatiti adresu e-pošte dusan@uasg.tech kao validnu. Spisak novih domena najvišeg nivoa možete naći ovde.

Kao što se može naslutiti, treći i najviši nivo ovog problema jeste kada imate novi generički domen najvišeg nivoa ali u nelatiničkom pismu, što je kombinacija prethodna dva.

Za rešenje ovog problema morate uzeti u obzir korisnički interfejs, koji mora da omogući unos ovakvih adresa e-pošte, a nakon toga se rešava deo same validacije. Naravno, za ovo je potrebno da se pozove proizvođač te forme – programer.

Da li je to sve?

Nije.

Validacija (i prihvatanje) je prvi i osnovni deo koji je neophodno izmeniti kako bi vaš servis radio ispravno. Postoji još niz mesta gde vaš sistem treba „zakrpiti“. Programer treba da zaviri duboko „ispod haube“ vašeg sistema i da proveri da li ovakve adrese e-pošte mogu uopšte da se sačuvaju u bazi korisnika, da li su polja u bazi u takvom formatu da omogućavaju prihvatanje bilo kakve adrese e-pošte.

Takođe, treba da pogleda da li deo softvera koji obrađuje podatke iz baze, uopšte može da obradi ovakve adrese e-pošte. I na kraju, vrlo je važno da se ne zaboravi i sam prikaz rezultata obrade, koji vrlo često može da prikazuje pogrešne rezultate jer ne razume drugi alfabet osim engleskog. Dakle, puno testiranja i rada na celom sistemu, i to na sledećim nivoima: prihvatanje, validacija, smeštanje, obrada i prikazivanje.

I tu nije kraj?

Postoje kontakt forme koje traže i same nazive domena, pa i tu može da nastane identičan problem, na svim nivoima. A kada se uzme u obzir da vaš sistem mora da bude prihvatljiv za sve operativne sisteme (bilo za mobilne, tablete, laptop ili desktop računare) i programe na njima (bilo da ste ih vi napravili ili su to pregledači, imejl klijenti i slično), ovaj problem prelazi u nivo programiranja aplikacija.

Evo dva moguća scenarija:

  1. Iako vaš onlajn servis prihvata sve adrese e-pošte, vaša aplikacija (na primer, na Androidu) ih ne prihvata, pa je korisnik prinuđen da koristi pregledač.
  2. Iako vaš onlajn servis prihvata sve adrese e-pošte, pregledač (na primer, na iOS) ih ne prihvata ili ne postoji podrška na tom operativnom sistemu.

Odlaganje rešavanja jednog naizgled beznačajnog problema uzima sve više maha i da bi problem bio rešen potrebno je da se sprovede temeljno testiranje i izvrše temeljne prepravke na različitim nivoima.

Upravo ovo je zadatak radne grupe koja je formirana pre nekoliko godina pri ICANN-u, i koja se već duže vreme bori sa ovim problemom.

Da li ste univerzalno prihvatljivi?

Naziv radne grupe je Universal Acceptance Steering Group (UASG, Upravljačka grupa za Univerzalno prihvatanje). Da bismo objasnili o čemu je reč, potrebno je da razjasnimo pojam Univerzalnog prihvatanja, a definicija glasi:

„Universal Acceptance is the state where all valid domain names and email addresses are accepted, validated, stored, processed and displayed correctly and consistently by all Internet-enabled applications, devices and systems.“ 

(Univerzalno prihvatanje je stanje u kom su svi validni nazivi domena i adrese e-pošte prihvaćeni, potvrđeni, uskladišteni, obrađeni i prikazani pravilno i dosledno od strane svih internet aplikacija, uređaja i sistema.)

U praksi, ova grupa testira i kontaktira proizvođače softvera i aplikacija kako bi se razrešili ovakvi problemi i postiglo Univerzalno prihvatanje. Više o ovome možete naći na linku https://uasg.tech, a posebno mogu da vam budu korisni tekstovi o tome kako da postanete univerzalno prihvatljivi.

Kako bi izbegli sav dalji gubitak novca i korisnika, možete na sajtu pronaći formu gde ćete prijaviti problem koji treba da reši neki od globalnih proizvođača softvera, bilo da se radi o serverskom ili softveru krajnjeg korisnika. Ukoliko softver koji ste vi napravili nije univerzalno prihvatljiv, nije isključeno da vas neki predstavnik ove radne grupe kontaktira sa molbom da ga izmenite u skladu sa preporukama sa navedenog linka.

FacebookLinkedinEmail