6 stvari koje ne bi trebalo da tražite od svog kopirajtera

FacebookLinkedinEmail
01.08.2023.
6 stvari koje ne bi trebalo da tražite od svog kopirajtera
Kreiranje sadržaja na veb-sajtu je proces u kojem učestvuje više ljudi sa različitim ulogama. Iako se dešava da jedna osoba obavlja više poslova, tradicionalna podela je na one koji sajtom upravljaju, one koji ga promovišu i one koji neposredno stvaraju sadržaj za njega.
Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/photo/content-young-businesswoman-using-laptop-while-taking-tea-cup-at-home-4050350/

 

U takvoj podeli poslova, vlasnici i/ili urednici sajta angažuju pisce (za njih se ustalio termin kopirajter) koji ga „pune” sadržajem od kojeg se očekuje nekoliko stvari:

  • da bude zanimljiv za čitanje
  • da pospeši plasman sajta na pretraživačima
  • da navede posetioce da preduzmu određenu akciju (najčešće kupovinu)

Dobar pisac umeće da sačini pisani materijal koji odgovara ovim zahtevima, ali samo ako se ispune određeni preduslovi koji ne zavise od njega, već od osoba koje su ga unajmile.

S tim u vezi, a u skladu sa ličnim i empirijskim iskustvom kolega, naveli bismo 6 stvari koje nikako ne bi trebalo da tražite od kopirajtera ukoliko želite optimalni krajnji rezultat zbog kojeg je sajt i napravljen.

Ne budite nedorečeni i nejasni pri davanju zadataka piscu (copywriting assignment)

Davanje šturih, dvosmislenih, nejasnih zadataka koji su podložni slobodnom tumačenju od strane pisca se veoma retko završi dobro.

Judit Peter: https://www.pexels.com/photo/person-writing-on-a-notebook-beside-macbook-1766604/

 

Primera je gotovo bezbroj: niste uobličili tačnu temu, izostavili ste da saopštite barem okvirnu strukturu teksta, niste jasno naveli kome se treba obratiti, koji je cilj kreiranja sadržaja…

Da bi kopirajteri svoj posao uradili kako treba, morate im jasno i što detaljnije postaviti projektni zadatak, gde je najbitnije da oni shvate zašto pišu određeni tekst i kome.

Budite uvereni da će vam biti zahvalni ako im do tančina objasnite svoje zahteve, ideje i ukupnu viziju u vezi sa sadržajem. A i u vašem je interesu – bićete zadovoljniji onim što je napisano.

Posebno da napomenemo – očekivanja da će pisac dobro ukomponovati ono što ni vama samima nije najjasnije pogotovo su neutemeljena i potpadaju pod ono „ne znam šta sam tačno hteo, ali mi se rezultat ne dopada”.

Ne tražite od kopirajtera da piše o nečemu u šta se apsolutno ne razume

Pisci su po pravilu ljudi koji imaju vrlo relevantna iskustva iz određenih oblasti i koji o tome umeju da sroče kvalitetnu priču.

Kopirajting je, međutim, i zanat – mnogi pisci pišu o raznorodnim temama jer umeju da se dobro spreme, obavljajući temeljno istraživanje o temi koju slabije poznaju.

Ali, ako im zadate da pišu o nečemu u šta se nimalo ne razumeju, može se odviti par loših scenarija.

Prvi je taj da pisac prihvati angažman i sastavlja valjan tekst, ali mu priprema (učenje) oduzima previše vremena. Narudžbina upada u docnju, rađa se frustracija na obe strane: naručilac je nezadovoljan zbog kašnjenja, pisac negoduje jer ulaže previše truda i vremena za dogovoren honorar.

Drugi scenario: tekst je loš, zahteva temeljne izmene – frustracije se sada ispoljavaju po svim aspektima posla jer svi gube vreme i novac: što zbog lošeg kvaliteta sadržaja, što zbog probijanja rokova.

Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/man-showing-distress-3777572/

 

Ako nemate na raspolaganju kopirajtera koji se dovoljno razume u određenu tematiku, bolje je da angažujete nekog drugog.

Time nećete izneveriti one s kojima stalno sarađujete. Štaviše, biće vam zahvalni što ne moraju da se upliću u ono što im je apsolutna nepoznanica (a verovatno i u oblast koju nisu ni zainteresovani da upoznaju).

Istraživanje ključnih reči i SEO optimizacija se ne podrazumevaju

Postoje kopirajteri koji mogu odlično da naprave pripremu za samo pisanje u vidu istraživanja ključnih reči, a u cilju što višeg plasmana na pretraživačima. Međutim, ma šta mislili – to nije njihov osnovni posao.

Prilikom naručivanja posla, morate se sa piscem eksplicitno dogovoriti oko toga.

Jednostavno, ništa se ne podrazumeva. Ukoliko se niste o tome saglasili ne možete mu zameriti što to nije uradio kako treba ili nije uradio uopšte.

Jedan od mogućih metoda rada je takav da osoba zadužena za promociju sajta uradi orijentaciono, preliminarno istraživanje željene teme, pošalje iscrpna uputstva piscu, koji potom sve obradi detaljno i na osnovu tako pripremljene podloge napiše tekst.

Kopirajter ne može biti sam svoj urednik

Baš kao što novinar ne može da bude svoj urednik, to ne može ni kopirajter. NJemu su potrebni vođstvo i interakcija od početka do kraja procesa pisanja. On traži da ga vodite kroz kreativni tok zadatka, da ga usmeravate, korigujete i dajete mišljenja i sugestije. To se nikako ne sme svrstavati u bilo kakvo nipodaštavanje kopirajtera. U pitanju je osoba koja vrši tačno određenu vrstu posla i taj posao nije urednički.

Ako sami ne posedujete kapacitete za uredništvo, slobodno angažujte spoljne stručnjake.

Kopirajter ne može biti sam svoj lektor (ni korektor)

Kopirajter je po pravilu vrlo pismena osoba koja dobro poznaje jezik i gramatička pravila. Pa ipak, postoji jedna vrsta „slepila” za greške koje sam napravi tokom pisanja. Neke od njih su teško ispravljive jer su rezultat loše usvojenih normi, a neke su jednostavno lapsusi koje pisac nije u stanju da izoluje i ispravi.

Lektorisanje je segment na kome se skoro uvek štedi, a za razumnu sumu novca možete unajmiti lektora i dobiti maksimalno profesionalan tekst.

Ne budite sitničavi gde nema potrebe za tim

Teško da će vam pisac isporučiti ijedan tekst koji ne zahteva ama baš nikakvu ispravku. Negde će biti potrebne manje korekcije u vidu izmene nekih reči, negde delova rečenica, a negde će se upotrebom sinonima postići bolji rezultat.

Uobičajena praksa je da se takve sitnice obeleže i ceo tekst vrati kopirajteru na doradu.

Trud uložen u beleženje minornih (gramatičkih, pravopisnih) ispravki i njihovo slanje autoru neretko je daleko veći nego da ste ih sami izmenili. Brže će i bolje biti da ih sami ispravite nego da čekate da on to uradi (a i pitaće se zašto to niste učinili kad je to toliko jednostavnije).

Na istom zadatku

Koliko god da vas je u timu koji se bavi određenim sajtom, vaš krajnji zadatak je identičan – njegova što veća posećenost i što bolji plasman na pretraživaču.

Odnos koji budete uspostavili sa piscima je jedan od ključnih elemenata uspeha. Taj odnos bi trebalo da karakteriše jasna podela poslova, izostanak bilo kakvog podrazumevanja stvari koje nisu dogovorene i izostanak nerealnih očekivanja da kopirajteri obavljaju poslove koje ne poznaju niti su za njih plaćeni.

Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-holding-a-book-927022/
FacebookLinkedinEmail