Autor

prof. dr Dušan V. Popović

проф. др Душан В. Поповић

Dušan V. Popović je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje Pravo intelektualne svojine, Pravo konkurencije i Pravo interneta. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2001), magistrirao na Univerzitetu u Nansiju (2003) i doktorirao na Univerzitetu Pariz Nanter (2007). Usavršavao se na Univerzitetu u Salcburgu, Maks Plank institutu za inovaciju i konkurenciju, Univerzitetu u Strazburu, Univerzitetu Panteon-Asas. Član je Konferencije suosnivača RNIDS-a i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije.

Proverite da li je slobodan

Vaš budući naziv .RS и / ili .СРБ domena