КОРИСНИ
садржаји о доменима

Сазнај више о интернет доменима и њиховој правилној употреби, о изради интернет сајтова и њиховој промоцији, као и о другим сродним темама о доброј пракси присуства и безбедности на Интернету.

Шта IDN може да учини за ваше пословање?

Захваљујући IDN-у фризери своју основну услугу сада могу да понуде већ у називу домена на ком је њихов веб сајт, а да не ризикују кикотање корисника интернета. Јасна и једнозначна дигитална комуникација је оно што IDN домени омогућавају.
ВИШЕ >

Три нивоа заштите поверења

Безбедност је високо рангиран приоритет многих компанија, међутим, постоји једна битна ствар на коју компаније зачуђујуће ретко обраћају пажњу, а која дигиталну тврђаву може лако да претвори у замак од песка док плима надире.
ВИШЕ >

Како организовати адресе е-поште у свом предузећу

Организација система е-поште у вашој фирми треба да буде у складу са вашом интерном организацијом. То значи да сваки запослени треба да има своју адресу, али и свако одељење може да има своју адресу е-поште.
ВИШЕ >

100.000-ти .RS домен: UTS Balkan Tools алати за професионалце и хобисте

После тачно 3686 дана од регистрације првог, 13. априла 2018, регистрован је и 100.000-ти назив .RS домена. Био је то домен utsbalkantools.rs, а ово је прича о фирми која стоји иза њега.
ВИШЕ >

Основни појмови о регистрацији назива домена

За почетнике у пословима регистрације назива домена, битно је да разумеју неке опште интернет појмове везане за интернет домене, као и специфичне појмове везане за сам процес регистрације назива домена.
ВИШЕ >

Регистрација и активирање назива домена

Регистрација назива интернет домена је први корак у успостављању личног или пословног интернет идентитета.
ВИШЕ >

Промене података о регистрованим називима домена

Подаци о регистранту, административном или техничком контакту, као и подаци о DNS серверима, су битни подаци о домену који морају да буду стално ажурни.
ВИШЕ >

Продужи регистрацију назива домена на време

Обрати пажњу на рокове за продужетак регистрације својих назива .RS и .СРБ домена, јер у супротном неко други може да их региструје по истеку датих рокова.
ВИШЕ >

Пренос и трансфер назива домена

Током животног циклуса неког интернет домена долази и до потребе за његовим преносом на другог регистранта или трансфером код другог овлашћеног регистра.
ВИШЕ >

Подаци о домену и њихов значај

Приликом регистрације националних интернет домена .RS и .СРБ, регистранти су дужни да овлашћеним регистрима РНИДС-а доставе одређени скуп података, који морају да буду тачни и потпуни.
ВИШЕ >