Šta nam donosi novi Zakon o fiskalizaciji?

FacebookLinkedinEmail
29.09.2021.
Novi Zakon o fiskalizaciji

Od 01.01.2022. godine očekuje se primena novog Zakona o fiskalizaciji. Zakonom, i podzakonskim aktima, koji su doneti tokom 2021. godine na osnovu Zakona, predviđene su brojne promene. Obveznici imaju 3 meseca da se za njih pripreme. U nastavku za vas izdvajamo najvažnije promene.

Kako će izgledati novi fiskalni uređaji?

Novi fiskalni uređaji, prema odredbama propisa koji uređuju ovu oblast, moći će da budu hardversko i/ili softversko rešenje i sastojaće se od:

  • jednog procesora fiskalnih računa,
  • jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa i
  • bezbednosnog elementa.

Sve komponente moraće da budu odobrene odnosno izdate od strane Poreske uprave.

Fiskalni uređaj će, kao i do sada, pripremati i izdavati fiskalne račune, ali će pored toga i čuvati podatke o svakoj transakciji i prenositi podatke od značaja za oporezivanje u sistem Poreske uprave u realnom vremenu putem internet konekcije.

Novim rešenjem više nije predviđeno obavezno štampanje i čuvanje dnevnih i periodičnih (mesečnih) izveštaja.

Ko će sve morati da evidentira promet na fiskalnom uređaju?

Pre nego što objasnimo izmene, da razjasnimo opšte pravilo koje se nije promenilo.

Fiskalna kasa neophodna je firmama i preduzetnicima koji prodaju dobra i usluge fizičkim licima, za njihove privatne potrebe. Nije važno da li je firma u PDV-u ili ne, da li dobra i usluge naplaćuje u gotovom, platnim karticama ili preko bankovnog računa. Jedino je važno ko je kupac:

  • fizičko lice (kasa je neophodna), ili
  • firma (kasa nije neophodna).

Od ovog pravila, postoje izuzeci. Oni su definisani u formi spiska delatnosti koje su oslobođene fiskalne kase.

U okviru nastupajućih promena, korigovan je spisak delatnosti koje su oslobođenje obaveze evidentiranja prometa na fiskalnoj kasi. Spisak je značajno smanjen i na njemu se više, između ostalog, ne nalaze internet prodaja (šifra delatnosti 47.91) i ostalo obrazovanje (grupa delatnosti pod šiframa 85.5), gde spadaju kursevi jezika, škole računara, različiti kursevi poslovnih veština i slično.

To znači da će sve firme koje se bave ovim delatnostima, a koje prodaju dobra i usluge fizičkim licma (potrošačima) od 01.01.2022. godine morati da „kucaju“ prodaju preko fiskalnog uređaja.

Ono što se nije promenilo, a što treba podvući, jeste da fiskalnu kasu (po novoj terminologiji „fiskalni uređaj“) nisu dužne da poseduju firme i preduzetnici koji prodaju dobra i usluge isključivo drugim firmama i preduzetnicima.

Na primer, ukoliko pružate usluge edukacije isključivo firmama, ne i fizičkim licima, nemate obavezu da kupujete fiskalni uređaj niti da evidentirate promet na fiskalnom uređaju. Međutim, ako su vaši klijenti i firme i fizička lica, od 01.01.2022. godine morate imati spreman fiskalni uređaj na kojem ćete evidentirati promet (pružene usluge) fizičkim licima.

Spisak delatnosti koje su oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31.12.2021. godine:

Uredba o određivanju delatnosti gde ne postoji obaveza evidentiranja prometa (paragraf.rs)

Spisak delatnosti koje su oslobođenje evidentiranja prometa preko fiskalne kase od 01.01.2022. godine:

Uredba o određivanju delatnosti kod kojih ne postoji promet preko fiskalnog uređaja (paragraf.rs)

Ukoliko šifru delatnosti kojom se bavite, pronađete na nekom od ova dva spiska, znači da ste u odgovarajućem periodu (do kraja 2021. godine ili od početka 2022. godine) oslobođeni obaveze da beležite prodaju na fiskalnom uređaju.

Važno je napomenuti da predmet posmatranja nije samo „osnovna“ delatnost registrovana u APR-u, već se svaka delatnost koju firma obavlja posmatra posebno.

Na primer, firma koja se bavi ostalim obrazovanjem, i koja je ovu delatnost registrovala kao pretežnu delatnost u Agenciji za privredne registre, ima i malu knjižaru. Do kraja ove godine oslobođena je fiskalne kase i promet kurseva jezika fizičkim licima ne kuca preko kase. Međutim, prodaju koju ostvari u knjižari mora da kuca preko fiskalne kase, jer za nju ne postoji oslobođenje (ni do 31.12.2021. ni nakon toga). Dakle, to što je pretežna delatnost firme oslobođena fiskalne kase, ne prenosi se i na ostale delatnosti kojima se firma eventualno bavi, već se za svaku vrstu delatnosti posebno određuje ova obaveza.

Kada i u kojoj formi će se izdavati fiskalni računi?

Do kraja godine, obaveznici fiskalne kase dužni su da izdaju fiskalni račun (fiskalni isečak) za svaku prodaju fizičkim licima.

Od 01.01.2022. godine, osim prodaje, u kasi će biti evidentirani i primljeni avansi. Na svakom fisklanom računu mora biti navedeno da li se račun izdaje za promet ili za avans. Ako 10.01.2022. godine naplatite dobra koja će stići za dve nedelje, kada ćete ih isporučiti kupcu, 10.01.2022. godine morate izdati fiskalni račun za avans.

Primljeni avansi do 31.12.2021. godine se ne evidentiraju u fiskalnoj kasi.

Fiskalni uređaji moći će da štampaju predračune, račune obuke i kopije računa, što će takođe biti navedeno na njima.

U zakonsko rešenje konačno je uneta mogućnost ispravke slučajnih grešaka koje su nastale prilikom kucanja na kasi. Ukoliko pogreši, osoba koja radi na kasi moći će da izda isečak poništavanja računa i da tako stornira račun u kojem je sadržana greška.

U članu 5. Zakona o fiskalizaciji, definisani su svi obavezni elementi koje treba da sadrži jedan fiskalni račun. Na računu će svoje mesto naći i neki novi podaci, kojih nema na sadašnjim isečcima. Među njima i QR kod. On će služiti za verifikaciju fiskalnog računa izdatog u elektronskoj formi.

Vrste naplate dopunjene su novim tipovima, pa tako osim dosadašnje „gotovina“, „kartica“ i „ček“, od 01.01.2022. godine prodavci mogu birati i „instant plaćanje“, „prenos na račun“, „vaučer“, „drugo bezgotovinsko plaćanje“.

Što se tiče forme, fiskalni računi će biti izdavani u štampanoj formi. Jedini izuzetak, kada će prodavac moći da izda fiskalni račun u elektronskoj formi je kada se bavi isključivo prodajom putem interneta.

FacebookLinkedinEmail